Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Vedúci amerického úradu ODC navštívil AOS
 
    Krátku pracovnú návštevu v Akadémii ozbrojených síl uskutočnil 13. júla 2012 pplk. Matthew H. Nuhse, vedúci amerického Úradu pre obrannú spoluprácu (ODC).

    ODC (Office for Defence Cooperation) sídliaci v Bratislave sa sústreďuje na oblasť skvalitňovania velenia a riadenia, odbornú prípravu a výcvik príslušníkov jednotiek OS SR, krízový manažment, spoluprácu pri zabezpečovaní zdokonaľovania jazykovej prípravy ako aj ďalšie oblasti.

    Aj preto sa americký hosť v AOS zaujímal o napĺňanie úloh vzdelávania a výcviku profesionálnych vojakov a študentov akadémie. Značnú časť pracovnej návštevy venoval odborným pracoviskám Simulačného centra AOS, kde mu boli prezentované ukážky konštruktívnej a virtuálnej simulácie. Najväčší záujem prejavil o nový systém konštruktívnej simulácie – OOS (OneSAF Objective System). Ide o simulačný nástroj novej generácie, ktorý na rozdiel od doteraz používaného systému OTB (One Semi-Automated Forces Testbed), umožňuje vytvoriť detailnejšie a presnejšie virtuálne bojisko a to až do úrovne interiéru budov.

    Pplk. Nuhse ocenil technický rozvoj pracoviska a jeho prínos pre skvalitňovanie prípravy a výcviku veliteľov a štábov OS SR vo vojenských ale i nevojenských operáciách.

    Vedúceho Úradu ODC v akadémii prijal rektor brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, PhD. a prorektor pre vedu prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8026)