Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Návšteva náčelníka Generálneho štábu OS SR v AOS
 
    Náčelník Generálneho štábu OS SR generálmajor Ing. Peter Vojtek strávil v objekte AOS dva dni (29. 3. - 30. 3.). Zúčastnil sa akcií organizovaných podriadenými zložkami generálneho štábu.

    Piatkové dopoludnie venoval Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Deň sa začal pracovnými raňajkami s prorektorom pre vzdelávanie doc. Ing. Pavlom Bučkom, CSc. a pracovné stretnutie pokračovalo v kancelárii rektora už aj za účasti povereného rektora doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD. a náčelníka Odboru personálneho manažmentu Štábu pre podporu operácii GŠ OS SR plk. Ing. Emila Hvastu.

    Obsahom rokovania bol široký okruh otázok od obsadenia funkcie rektora, vytvorenia funkcie zástupcu rektora - profesionálneho vojaka až po kurz národnej bezpečnosti, odborné a kariérne kurzy, jazykovú prípravu kadetov a predovšetkým začlenenie VODK do bakalárskeho štúdia s posilnením líderskej schopnosti absolventov akadémie.

    V závere pracovného rokovania v AOS odovzdal genmjr. Vojtek poverenému rektorovi doc. Nečasovi Pamätnú plaketu náčelníka GŠ OS SR.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   Ing. Peter Fianta    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8076)