Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Cvičenie "Liptov 04"
 
    Na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) sa dňa 13. 4. 2012 začalo veliteľsko-štábne cvičenie "Liptov 04" s počítačovou simuláciou.

    Samotnému cvičeniu predchádzala intenzívna týždňová teoretická príprava účastníkov cvičenia vo forme prednášok a diskusií zameraných na plánovací a rozhodovací proces.

    Organizátorom cvičenia je Centrum vzdelávania AOS v súčinnosti s príslušníkmi 8. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu a cvičiacimi jednotkami sú príslušníci 15. Základného veliteľsko-štábneho kurzu.

    Cvičenia sú veľmi dôležitou súčasťou kurzov, pretože po teoretickej príprave poskytujú možnosti pre získavanie a výmenu praktických skúsenosti z plánovania bojovej činnosti jednotiek a tým pripravujú príslušníkov kurzu na ich náročnú prácu v štáboch útvarov a zariadení rezortu ministerstva obrany.

    Cvičenie "Liptov 04" prebieha za riadenia mjr. Ing. Jozefa Wesselényiho a rozhodcovskej skupiny tvorenej príslušníkmi Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu.

    Na otvorení sa zúčastnil prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Pavol Bučka, CSc. spolu so zástupcami z katedier a Centra vzdelávania AOS, ktorí si vypočuli "Brifing č. 5" veliteľa 18. mechanizovanej brigády pod vedením mjr. Ing. Štefana Acsaia a následné vydanie úloh pre podriadené jednotky - 182. mechanizovaného práporu pod velením kpt. Ing. Rastislava Vaverčáka. Do funkcií na štábe brigády sú zaradení príslušníci Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu a do všetkých práporných funkcií sú zaradení príslušníci Základného veliteľsko-štábneho kurzu. Čas vyčlenený na cvičenie poskytuje priestor na pochopenie činnosti plánovania, na zladenie zvládnutých postupov a schopností v súlade s platnými predpismi a normami.

    Dňa 17. 4. 2012 bola vykonaná rekognoskácia priestoru plánovanej operácie s využitím vrtuľníka MI-17 v spolupráci so Vzdušnými silami OS SR. Cvičenie vyvrcholí v Simulačnom centre AOS v rámci simulácie bojových a logistických úloh.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   mjr. Ing. Bohuslav Vidrich    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8219)