Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Spomienka na Sv. Janu z Arku
 
    Vojenská farnosť v Akadémii ozbrojených síl si 30. mája 2012 pripomenula 600 rokov od narodenia svojej patrónky Svätej Jany z Arku.

    Vojenská farnosť bola zriadená roku 2004, nesie meno Sv. Jany z Arku, pretože táto mladá žena predstavuje stále živý vzor i pre súčasnosť, pre mladých ľudí, je imponujúcou osobnosťou , bojovníčkou a inšpirátorkou.

    Oslavy pripomenutia patrónky vojenskej farnosti v jednom dni zahrnuli výstavu, seminár a svätú omšu.

    Obrazom aj slovom načrela do života a diela Jany z Arku panelová výstava, ktorá poukázala na jej lásku k Bohu, na jej dynamický, statočný krátky ale hrdinský život, na zápal pre spravodlivosť, lásku k svojej vlasti, ukázala ju ako bojovníčku za oslobodenie Francúzska od anglickej okupácie.

    600 rokov od jej narodenia predstavovalo významný podnet aj pre odborný seminár v AOS s názvom „Odkaz patrónov vojakov v činnosti služobníkov pokoja“, ktorý poukázal na ambíciu živého odkazu veľkých ľudí európskych a kresťanských dejín. Zaoberal sa otázkou ako viac porozumieť odkazu a hodnotám, ktoré súčasnosti predostiera kresťanská história a jej odkazy. Na seminári vystúpil pplk. PaedDr. Stanislav Lipka, dekan veliteľstva SVaP z Trenčína s analýzou európskych svätcov, ktorí vyznávali svoju vieru v uniforme pod názvom „Svätci – vojaci, patróni vojakov“. Pplk. ThDr. Stanislav Šverha, PhD., vojenský duchovný AOS na seminári vystúpil s reflexiou „Vojenskí patróni – pozostatky tradícií či živá inšpirácia“. Na seminári vystúpil i por. Mgr. Viktor Sabo, starší kaplan AOS, ktorý sa zaoberal hodnotami viery a hodnotami vojaka. Pplk. Ing. Ľubomír Matta, zástupca veliteľa PÚ OS SR sa zameral na vnímanie duchovnej služby v OS, na jej pomoc z pohľadu vojaka. Ocenil profesionálny prístup vojenských duchovných v ich práci. Seminár uzatvoril biskup – ordinár OS a OZ SR František Rábek, ktorý sa poďakoval za to, že duchovná služba nachádza účinné a otvorené prijatie v OS a mnohých vedie k osohu.

    Oslavy 600. výročia narodenia Sv. Jany z Arku, patrónky vojenskej farnosti v AOS sa zúčastnili rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský, vojenskí duchovní OS SR, profesionálni vojaci, študenti a zamestnanci AOS.

    Slávnostné pripomenutie 600. výročia narodenia patrónky vojenskej farnosti v AOS bolo ukončené svätou omšou, ktorú celebroval Mons. František Rábek, biskup – ordinár OS a OZ SR.
  
  
  
        Ďalšie fotografie
        Videozáznam
  text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8298)