Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Medzinárodný projekt ICAR úspešne ukončený
      
   Dňa 19. júla 2012 boli v rakúskom meste Groβmittel v rámci finalizácie medzinárodného výskumno-vývojového projektu ICAR („Intelligent Control of Adversary Radiocommunications“ - Inteligentné Ovládanie Nepriateľských Radio-Komunikácií) úspešne ukončené záverečné testy za účasti všetkých členov konzorcia (8 štátov). Za AOS sa záverečnej prezentácie výsledkov projektu zúčastnil zodpovedný riešiteľ projektu doc. RNDr. František Nebus, PhD.
   Úspešné participovanie Akadémie ozbrojených síl na projekte Európskej obrannej agentúry (EDA), významne zvýšilo konkurencieschopnosť zapojených odborných pracovníkov vo vzdelávacom procese a šancu našej akadémie vstúpiť do ďalších projektov výskumu a vývoja nielen v národnej, ale aj medzinárodnej sieti vedeckovýskumných inštitúcií štátov EÚ. Všetky podrobné informácie o projekte nájdete na webovej stránke: www.aos.sk/eda_projekt/icar a tiež na www.eda.europa.eu.
    PhDr. Jana Vitovská    
oddelenie vedy a zahraničných vzťahov    
  

  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8324)