Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

EMC a frekvenčný manažment
 
    Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 16. - 20. apríla 2012 krátkodobý odborný kurz „Elektromagnetická kompatibilita a frekvenčný manažment“.

    Cieľom kurzu bolo zoznámiť špecialistov na rádiokomunikačné systémy a rádiový prieskum s najnovšími teoretickými a legislatívnymi otázkami elektromagnetickej kompatibility a frekvenčného manažmentu vo väzbe na zavádzanie nových komunikačných technológií a ich implementáciu do praxe v OS SR.

    Kurz bol členený do piatich tematických blokov, ktoré boli zamerané na teoretické a legislatívne východiská elektromagnetickej kompatibility (EMC), na analógové a digitálne modulácie a ich spektrálne vlastnosti, metódy rozprestretia spektra, frekvenčný manažment OS SR, predikcie a meranie intenzity elektromagnetického poľa v urbanistickej zástavbe. Záverečný blok kurzu sa venoval spracovaniu výsledkov meraní, výmene skúseností a záverečným testom.

    Materiálne bol kurz zabezpečený meracou technikou katedry elektroniky a mobilným meracím pracoviskom zo ZaSKIS Trenčín.

    Kurzu sa zúčastnilo 8 špecialistov na komunikačné a informačné systémy z útvarov OS SR a praktické merania absolvoval aj rumunský kadet Edmond Moldovan, ktorý sa na katedre elektroniky vzdeláva v rámci programu Erasmus.

    Lektormi kurzu boli doc. Ing. Martin Marko, CSc., Ing. Marián Babjak, PhD. a doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., všetci z Katedry elektroniky AOS.

    Slávnostným odovzdaním osvedčení o absolvovaní kurzu vedúcim katedry elektroniky doc. Ing. Jozefom Putterom, CSc. sa kurz ukončil.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: doc. Ing. M. Marko, CSc.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8107)