Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Deň otvorených dverí AOS
 
    Pre záujemcov o vojenské bakalárske vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl zorganizovalo 7. novembra 2012 Oddelenie vysokoškolského vzdelávania Deň otvorených dverí (DOD). Aktivity sa zúčastnilo do dvesto študentov stredných odborných škôl, gymnázií a odborných učilíšť s maturitou z celého Slovenska.

    Program DOD bol informatívny a prezentačný. V podobe informačného panelu obsiahol údaje o akadémii, jej štruktúre a poslaní a zahrnul aj všeobecné podmienky prijatia na štúdium. Účastníkom DOD boli predstavené jednotlivé študijné programy, ktoré akadémia otvára v akademickom roku 2013/2014 (Manažment vojenskej organizácie, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Počítačové systémy, siete a služby a Elektronické systémy) a vojenský program ako neoddeliteľná súčasť vojenského bakalárskeho štúdia.

    Účastníkov DOD pozdravil aj rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý zdôraznil fakt, že v prijímacom konaní na AOS uspejú len telesne a psychicky zdatní jedinci, ktorí úspešne zvládnu aj požadované vedomostné testy.

    Súčasťou DOD bola aj ukážka priestorov a prezentácia Akademickej knižnice, prehliadka telovýchovného areálu a záujemcovia o štúdium sa viac dozvedeli o charaktere štúdia aj prostredníctvom informácií, ktoré im poskytli učitelia na katedre bezpečnosti a obrany, katedre informatiky a katedre elektroniky.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8329)