Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Celoživotné vzdelávanie v regiónoch
 
    1. ročník odborného seminára s názvom „CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE V REGIÓNOCH“ otvoril 3. februára 2012 poverený rektor AOS doc. Ing. Pavel Nečas, PhD. V tejto súvislosti privítal na pôde akadémie predsedu Asociácie vzdelávania samosprávy Ing. Dušana Verčimáka, ďalej predstaviteľov 9 regionálnych centier takmer z celého Slovenska.

    Seminár spoločne pripravilo Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl s Asociáciou vzdelávania samosprávy. Obidve organizácie sa zaoberajú permanentným celoživotným vzdelávaním, a preto je len prirodzené, že si našli spoločný priestor na realizáciu svojho poslania.

    Rektor ocenil najmä to, že pôsobenie Centra vzdelávania AOS zväčša zameraného na vzdelávanie profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany sa širšie otvára civilnému sektoru a že sa začína rozvíjať nová otvorená kapitola spolupráce centra vzdelávania a Asociácie verejnej samosprávy, ktorá je predstaviteľkou koordinovaného systému vzdelávania pre samosprávu. Vyjadril presvedčenie, že tento 1. odborný seminár Centra vzdelávania AOS naplní svoj cieľ a nastaví priestor pre širokú koordinovanú spoluprácu samosprávy s vojenskou sférou a rezortom obrany, a položí základy pre rozvíjanie obojstrannej komunikácie v prospech rozvoja vzdelávacích aktivít novej kvality a obsahu.

    Pri predstavení Akadémie ozbrojených síl riaditeľom centra vzdelávania Ing. Michalom Chlebcom, hostí najviac zaujímala možnosť účasti v krátkodobých odborných kurzoch rôzneho zamerania (najmä akreditovaných), ale aj oblasť vysokoškolského štúdia v AOS.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8122)