Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 23. 09. 2019        
 Hlavná stránka

  
      Fotogaléria 2019
  
  
  Slávnostné otvorenie
21. DKAVŠ
23. 09. 2019
  Slávnostná imatrikulácia Univerzity 3. veku
19. 09. 2019
  
  Základný vojenský výcvik kadetov AOS - Martin
10. 09. 2019
  Základný vojenský výcvik DKAVŠ - Martin
10. 09. 2019
  
  Návšteva vojenských zväzov štátov VIŠEGRÁDSKEJ ŠTVORKY
06. 09. 2019
  Oslavy 75. výročia SNP
v Banskej Bystrici a Deň ústavy SR
28. 08., 02. 09. 2019
  
  Oslavy 75. výročia SNP
v Liptovskom Mikuláši
28. 08. 2019
  Slávnostné ukončenie
22. DKAVŠ
16. 08. 2019
  
  Akadémia ozbrojených síl
z vtáčej perspektívy
08. 08. 2019
  Nástup nových kadetov
01. 08. 2019
  
  Sústredený poľný výcvik kadetov vo VVP Lešť
24. - 25. 07. 2019
  Slávnostné ukončenie
22. DKAVŠ
19. 07. 2019
  
  Slávnostná promócia
absolventov
I. stupňa
VŠ štúdia
12. 07. 2019
  Ďakovná
svätá omša
12. 07. 2019
  
  DPŠ - Doplňujúce
pedagogické štúdium
slávnostné ukončenie
11. 07. 2019
  DPŠ - Doplňujúce
pedagogické štúdium
záverečné skúšky
10. 07. 2019
  
  Štátne skúšky
v akademickom roku 2018/2019
01. 07. 2019
  Kadeti medzi deťmi
25. 06. 2019
  
  VVŠK - Slávnostné ukončenie kurzu
21. 06. 2019
  VVŠK - obhajoby záverečných prác
19. - 20. 06. 2019
  
  Ukončenie
20. DKAVŠ
14. 06. 2019
  Medzinárodný deň detí v AOS
31. 05. 2019
  
  „Študentskú vedeckú konferenciu 2019“
28. 05. 2019
  Zasadnutie panelu AVT STO NATO v AOS
20. - 24. 05. 2019
  
  Výstup na Chatu M. R. Štefánika
18. 05. 2019
  „MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
V OZBROJENÝCH SILÁCH, BEZPEČNOSTNÝCH
A ZÁCHRANNÝCH ZBOROCH“
15. - 16. 05. 2019
  
  Záverečné skúšky
a ukončenie DKAVŠ
14. - 17. 05. 2019
  100. výročie úmrtia gen. M. R. Štefánika
02. - 03. 05. 2019
  
  Konferencia "Únia vojnových veteránov"
02. 05. 2019
  „Degradácia technických systémov“
24. - 27. 04. 2019
  
  Vyšší veliteľsko-štábny kurz
04. 2019
  Ukončenie
20. ISOC
International Staff Officers´ Course
26. 04. 2019
  
  "15. futsalový turnaj o putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania"
04. 04. 2019
  Cvičenie DKAVŠ
04. 04. 2019
  
  Deň učiteľov
v AOS
28. 03. 2019
  Workshop PVO krajín V4
27. 03. 2019
  
  "International Day"
20. 03. 2019
  Otvorenie
16. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
11. 03. 2019
  
  Odborný seminár "Bezpečnosť práce
na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach"
28. 02. 2019
  Blokový výcvik kadetov 1. a 2. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
10. - 16. 02. 2019
  
  Bál AOS
23. 02. 2019
  Zimné telovýchovné sústredenie
kadetov 3. ročníka
04. - 15. 02. 2019
  
  Ukončenie DKAVŠ
22. 02. 2019
  Ukončenie DKAVŠ
08. 02. 2019
  
  Rokovanie komisie náčelníka GŠ OS SR
a rektora AOS
o vzdelávaní a výcviku prof. vojakov
08. 02. 2019
  "VIMIMED CONFERENCE 2019"
04. 02. 2019
  
  Kurz
"Introduction to the Planning of Joint Operations Course"
28. 01. - 01. 02. 2019
  Ukončenie DKAVŠ
11. 01. 2019
  
  Tenisový turnaj
„O putovný pohár rektora AOS“
18. 12. 2018
  Ukončenie 23. ZVŠK
14. 12. 2018
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 9. 2019
   Slávnostná imatrikulá-
cia študentov UTV
 
     24. 9. 2019
   Slávnostné otvorenie
kurzov DKAVŠ 21
 
     24. - 27. 9. 2019
   ALL ROUNDER 2019
 
     27. 9. 2019
   Otvorenie AR 2019/2020,
imatrikulácia študentov
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2019   (70900)