Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka


Udalosti v roku 2020
 
    22. 2. 2020 Bál AOS
    30. 1. 2020 Študenti AOS úspešne obstáli vo Zvolene
    30. 1. 2020 Preskúšanie študentov LF TUKE z vojenského programu
    29. 1. 2020 Okrúhly stôl k výmene poznatkov o prejavoch fašizmu v súčasnosti
    27. - 31. 1. 2020 Výcvik podvodných operácií
    27. - 31. 1. 2020 Fuzzy množiny a aplikácie
    27. 1. 2020 Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
    13. 1. 2020 Nové publikácie z dotácie Fondu na podporu umenia vo fonde akademickej knižnice
    13. 1. 2020 „Čo ja viem?“
    11. 1. 2020 Deň otvorených dverí na Fakulte vojenského zdravotníctva UO v Hradci Králové
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87576)