Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 09. 2017        
 Hlavná stránkaUdalosti v roku 2017
 
   20. 9. 2017 Strelecká príprava
   31. 8. 2017 Podpísanie memoranda
   21.-31.8.2017 Letné telovýchovné sústredenie
   25. 8. 2017 Pripomenuli sme si 73. výročie SNP
   24. 8. 2017 Ukončenie DPŠ
   10.-14.7.2017 Detský denný tábor v AOS
   10. 7. 2017 16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
   10.-12.7.2017 Použitie globálnych navigačných systémov GPS
   4.-7.7.2017 Pobyt víťaza 3. Olympiády o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike na Slovensku
   7. 7. 2017 Slávnostné vyradenie a promócie v akademickom roku 2016/2017
   6. 7. 2017 Inžinierske a magisterské promócie
   1.-2.7.2017 Vlčáková v atletike tretia a štvrtá
   24.-30.6.2017 Letná univerzita mladých profesionálov v AOS
   23. 6. 2017 Ukončené ďalšie kurzy 15. DKAVŠ
   22. 6. 2017 Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017
   19.-20.6.2017 Záverečné oponentské konania
   19.-21.6.2017 Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
   20. 6. 2017 Majstrovstvá AOS v tenise
   18. 6. 2017 Výborný športový výsledok profesionálneho vojaka AOS
   16. 6. 2017 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz ukončený
   15. 6. 2017 Ukončenie kurzu Cisco CCNA
   27.2.-9.6.2017 16. DKAVŠ končili prvé odbornosti
   15.-19.5.2017 Deň detí s vojakmi
   15.-19.5.2017 Ocenenie „AVT Young Contributor Award Spring 2017“
   25. 5. 2017 Študentská vedecká konferencia
   17.-18. 5. 2017 Výcvik kadetov aj s hádzaním granátov
   18. 5. 2017 Majstrovstvá ozbrojených síl v cezpoľnom behu
   17. 5. 2017 Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl v crossfite
   16. 5. 2017 Spolupráca s Vroclavskou univerzitou
   15. 5. 2017 Návšteva z Defense Institution Building School v Gruzínsku
   10. 5. 2017 Darovanie krvi
    4. 5. 2017 Pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika
    26.-27.4.2017 Akreditácia AOS podľa štandardov NATO
    24.-28.4.2017 O najlepšieho delostrelca
    24. 4. 2017 "Konferencia 500"
    19.-21.4.2017 "Degradácia technických systémov"
    21. 4. 2017 AOS navštívil americký veľvyslanec
    14. 4. 2017 Ďalší absolventi 15. DKAVŠ
    9. 4. 2017 Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách
    3.-7.4.2017 Študenti APZ cvičili v simulačnom centre
    3.-6.4.2017 Veliteľsko-štábne cvičenie „Modrý vánok 2017“
    5. 4. 2017 Za plk. gšt. doc. Ing. Štefanom Jagerčíkom, CSc.
    4. 4. 2017 Spomínanie na obete vojen a vojnové udalosti
    30.-31.3.2017 Študentka AOS dvojnásobná majsterka OS SR v stolnom tenise
   30. 3. 2017 AOS udelila čestný doktorát
   29. 3. 2017 Športový deň rektora s medzinárodnou účasťou
   20.-24.3.2017 Ukončenie kurzu Vyzbrojovanie I
   23. 3. 2017       11. futsalový turnaj centra vzdelávania
   20.-24.3.2017 CAX "Hell Storm 2017"
   17. 3. 2017 Ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
vo vojenskej odbornosti G30 - ženijná podpora a EOD
   10. 3. 2017 Za genpor. v. v. Antonom Muržicom
   10. 3. 2017 Výučba v predmete "Metodika prípravy jednotiek"
    8. 3. 2017 Prezentácia na katedre strojárstva
    7. 3. 2017 "Čo ja viem"
   6. 3. 2017 Rumunskí študenti v AOS
    6. 3. 2017 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz otvorený
   28. 2. 2017 Začal sa v poradí 16. DKAVŠ
   21.-24.2.2017 Výcviková synchronizačná konferencia 2017
   24. 2. 2017 15. DKAVŠ v ďalších odbornostiach ukončilo 40 absolventov
   23. 2. 2017 Jubilejný odborný seminár
   18. 2. 2017 Prezident SR navštívil AOS
   13.-17.2. 2017 Blokový výcvik
   18. 2. 2017 Vlčáková strieborná
   18. 2. 2017 Bál AOS
   10. 2. 2017 DKAVŠ ukončili ďalšie odbornosti
   6.-9. 2. 2017 V AOS cvičil 13. mechanizovaný prápor
   2.-3. 2. 2017 O spolupráci s Univerzitou vojenských štúdií
   3. 2. 2017 Ukončenie historicky posledného VODK
   2. 2. 2017 Položili veniec k pomníku v Okoličnom
   31. 1. 2017 Bulharskí študenti v AOS
   30.1.-1.2.2017 CAX "ROLE 1 2017"
   26. 1. 2017 Študenti AOS - účastníci Memoriálu Michala Štanga
   20. 1. 2017 Ukončenie 15. DKAVŠ
   18. 1. 2017 Vojenský výcvik a deň otvorených dverí
   18. 1. 2017 Majstrovstvá AOS v malom futbale
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    2. 8. - 22. 9. 2017
   Základný vojenský výcvik (Škol. jednotky)
 
    24. - 27. 9. 2017
   V Simulačnom centre:
CAX "Blonde Avalanche"
- cvičí žpr Sereď
 
    26. - 29. 9. 2017
   All Rounder- medziná-
rodná športová súťaž (katedra TVaŠ)
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. septembra 2017