Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 25. 02. 2018        
 Hlavná stránka


Akademik XIV 2017/2018
 

Január 2018 -

• Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka • Pripomenuli sme si 25. výročie vzniku Slovenskej republiky • 14. medzinárodná konferencia „FSTA 2018“ • Rokovanie pracovných skupín ČR a SR • Krátko zo života CV - Prví absolventi 17. DKAVŠ - CAX „Lotyšsko 2018“ - Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO • Slovenská rektorská konferencia - 25 rokov od založenia • „Návraty do decembra 2017“ - Ocenenie učiteľa a školy - Reprezentovali nás v Budapešti - Praktická výučba - Ukončenie 22. ZVŠK - 12. ročník tenisového turnaja „O putovný pohár rektora AOS“ - AOS v hokejovom turnaji prvá • Rodová rovnosť • Veľká tanečná zábava • Záslužný čin študenta AOS • Akcie na mesiac február • „Čo ja viem“ • Majstrovstvá AOS v malom futbale

November-December 2017 -

• Červené maky a Deň vojnových veteránov • Rokovanie konferencie CEFME • Deň boja za slobodu a demokraciu, ocenenie príslušníkov AOS • Týždeň vedy v AOS • Oponentské konanie • Erasmus + Poľsko • Študent AOS v Rakúsku • Študenti AOS na zamestnaní v Seredi • Krátko zo života CV - ISOC 17 - ukončený - CAX „Zelená voda 2017“ - Spolupráca s ČR v oblasti simulačných technológií - Vojenská logistika II. • Deň otvorených dverí november 2017 • Darovali krv • Do AOS prišiel Mikuláš • Majster Slovenska v silovom trojboji je z AOS • Majstrovstvá ozbrojených síl vo vojensko praktickom plávaní

Október 2017 -

• Boli sme na Dukle • 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Komunikačné a informačné technológie“ • Medzinárodná vedecká konferencia „Možné prístupy k príprave vojenských elít“ • Návštevy zo SRN, Rumunska a USA • Francúzsky študent dokumentoval obdobie SNP • 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameraný na „Národnú a medzinárodnú bezpečnosť“ • Krátko zo života CV - Noví študenti DPŠ - Doplňujúce pedagogické štúdium - Otvorenie 22. ZVŠK • Povstalecká história Liptova • 21. ročník AKADÉMIA & VAPAC • Medzinárodná vedecká konferencia „Deterioration, Dependability, Diagnostics“ • Akadémia ozbrojených síl zastupuje Slovensko v NATO - STO • Akcie na november 2017 • Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl vo florbale • Majstrovstvá MO SR v cross-fite

September 2017 -

• Pripomenuli sme si 73. výročie SNP • Návšteva z Vietnamu • Deň Ozbrojených síl SR a otvorenie akademického roka 2017/2018 • Podpísanie memoranda • Krátko zo života CV - Ukončenie DPŠ - Doplňujúce pedagogické štúdium - Otvorenie kurzu ISOC 17 Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - 16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností - Začal sa v poradí 17. DKAVŠ - Použitie globálnych navigačných systémov GPS - Blonde Avalanche 2017 • Sústredený poľný výcvik kadetov v rámci vojenského programu vo výcvikovom priestore Lešť • Strelecká príprava • Letné telovýchovné sústredenie • Detský denný tábor v AOS • Akcie na október 2017 • All Rounder 2017
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  26. 2. - 28. 2. 2018
   Strelecký trenažér:
13. mpr Levice
 
     28. 2. a 8. 3. 2018
     Verejná habilitačná
  prednáška
 
     1. 3. 2018
   AK AOS: VÝSTAVA
zahraničnej odbornej literatúry
 
 Konferencie
 
    22. 2. 2018
XXVI. Odborný seminár:
"Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach"
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. februára 2018