Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 27. 06. 2019        
 Hlavná stránka

Akademik XIV 2017/2018
 

Jún 2018 -

• Inžinierske a magisterské promócie v AOS • Vyradenie a promócie absolventov AOS • Záverečné oponentské konania projektov • Pracovná návšteva z USA, štátu Indiana • Pracovná návšteva z Ľvova • Spojenie teórie s praxou - „krst ohňom“ • Kadeti sa zoznámili s cvičením profesionálov na Lešti • Výcvikový deň kadetov 2. ročníka • Minister obrany SR v Liptovskom Mikuláši odhalil základný kameň pomníka a navštívil AOS • Krátko zo života CV - Ďalší absolventi 18. DKAVŠ - Kurz a cvičenie JLSG - Kurz „Palebná podpora pre sily špeciálneho určenia“ - 52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu - Veliteľské cvičenie CAX práporu ISTAR • Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018 • Výbor ZO SOZZO sa stretol s dôchodcami • Erasmus+, spolupráca so Srbskom • Reciprocita v rámci Erasmus+ Srbsko • Medzinárodný deň detí • Sprevádzal nevidiaceho bežca

Máj 2018 -

• Spomienka na osobnosť Milana Rastislava Štefánika • Aktuálne otázky regrutácie a stabilizácie • 73. výročie víťazstva nad fašizmom • Nový profesor v odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy • Študentská vedecká konferencia v AOS • Krátko zo života CV - Ukončenie kurzu ISOC 18 - Krízový manažment, IZS a CO • AOS na IDEB 2018 • Študenti APZ cvičili v AOS • Žiška opäť neprekonaný • Foriš úspešný na Majstrovstvách Európy • Náš generál... • Akcie na mesiac jún - júl • Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl v cezpoľnom behu • 13. futsalový turnaj centra vzdelávania • Reprezentovali sme na športovom dni rektora UO Brno

Apríl 2018 -

• 73. výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša • Degradácia technických systémov • Akademický deň AOS • Návšteva náčelníka Generálneho štábu OS SR • Základy teórie chýb delostreleckej paľby • Krátko zo života CV - 17. DKAVŠ definitívne ukončený - V AOS sa cvičilo s využitím MILES 2000 • Vojenský program v 1. ročníku • Študenti APZ cvičili v AOS • Štábny nácvik vojenskej polície v SC AOS • Séria prednášok v rámci Panelu STO IST • Kurz pre výkon sociálnych služieb, poradenstvo a kvalitu života • Mince vo fontáne vydali ďalší album • Akcie na mesiac máj • Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR • Turčaník vybojoval dve medaily na Majstrovstvách Slovenska v karate • Víťaz maďarského Spartanu je z AOS • Športový deň rektora • Majstrovstvá ozbrojených síl v stolnom tenise

Marec 2018 -

• Blokový výcvik v Kamenici nad Cirochou • Dohoda o spolupráci s Vroclavskou univerzitou • Deň učiteľov • Sociologická analýza disponibilných skupín • Krátko zo života CV - Otvorenie 18. DKAVŠ - Otvorenie 15. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu - Ukončenie 17. DKAVŠ v odbornostiach A20, A50 a G30 - Začal ISOC 18 - CAX „Smart Guardian 2018“ - Logistika I. • Medzinárodný deň žien • Prvý docent v študijnom odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy • Termografia pre vedu a výskum • Deň otvorených dverí • Majstrovstvá ozbrojených síl v bežeckom lyžovaní • Krížová cesta vojakov a sv. omša za účasti mladých veriacich • Akcie na mesiac apríl • Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry • Marcový vojenský program v 2. ročníku • Pavelica - Messi • Vlčáková vybojovala dve medaily

Február 2018 -

• Vojensko-civilná spolupráca pri vykonávaní branného cvičenia • Rokovanie s LF TU Košice • Spolupráca v oblasti testovania a skúšok nového výstroja vojaka • Vojenský diplomatický zbor na krátkej návšteve v AOS • Krátko zo života CV - Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ - CAX „ROLE 1“ - Kurz metrológie v rezorte obrany SR • Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach • Nové perspektívy spolupráce medzi Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Akadémiou ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši • Preskúšanie z vojenského programu • Deň otvorených dverí • Akcie na mesiac marec • Úspešné vystúpenie študentov AOS na Zimnej univerziáde vo Zvolene • Foriš je majstrom Slovenska

Január 2018 -

• Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka • Pripomenuli sme si 25. výročie vzniku Slovenskej republiky • 14. medzinárodná konferencia „FSTA 2018“ • Rokovanie pracovných skupín ČR a SR • Krátko zo života CV - Prví absolventi 17. DKAVŠ - CAX „Lotyšsko 2018“ - Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO • Slovenská rektorská konferencia - 25 rokov od založenia • „Návraty do decembra 2017“ - Ocenenie učiteľa a školy - Reprezentovali nás v Budapešti - Praktická výučba - Ukončenie 22. ZVŠK - 12. ročník tenisového turnaja „O putovný pohár rektora AOS“ - AOS v hokejovom turnaji prvá • Rodová rovnosť • Veľká tanečná zábava • Záslužný čin študenta AOS • Akcie na mesiac február • „Čo ja viem“ • Majstrovstvá AOS v malom futbale

November-December 2017 -

• Červené maky a Deň vojnových veteránov • Rokovanie konferencie CEFME • Deň boja za slobodu a demokraciu, ocenenie príslušníkov AOS • Týždeň vedy v AOS • Oponentské konanie • Erasmus + Poľsko • Študent AOS v Rakúsku • Študenti AOS na zamestnaní v Seredi • Krátko zo života CV - ISOC 17 - ukončený - CAX „Zelená voda 2017“ - Spolupráca s ČR v oblasti simulačných technológií - Vojenská logistika II. • Deň otvorených dverí november 2017 • Darovali krv • Do AOS prišiel Mikuláš • Majster Slovenska v silovom trojboji je z AOS • Majstrovstvá ozbrojených síl vo vojensko praktickom plávaní

Október 2017 -

• Boli sme na Dukle • 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Komunikačné a informačné technológie“ • Medzinárodná vedecká konferencia „Možné prístupy k príprave vojenských elít“ • Návštevy zo SRN, Rumunska a USA • Francúzsky študent dokumentoval obdobie SNP • 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameraný na „Národnú a medzinárodnú bezpečnosť“ • Krátko zo života CV - Noví študenti DPŠ - Doplňujúce pedagogické štúdium - Otvorenie 22. ZVŠK • Povstalecká história Liptova • 21. ročník AKADÉMIA & VAPAC • Medzinárodná vedecká konferencia „Deterioration, Dependability, Diagnostics“ • Akadémia ozbrojených síl zastupuje Slovensko v NATO - STO • Akcie na november 2017 • Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl vo florbale • Majstrovstvá MO SR v cross-fite

September 2017 -

• Pripomenuli sme si 73. výročie SNP • Návšteva z Vietnamu • Deň Ozbrojených síl SR a otvorenie akademického roka 2017/2018 • Podpísanie memoranda • Krátko zo života CV - Ukončenie DPŠ - Doplňujúce pedagogické štúdium - Otvorenie kurzu ISOC 17 Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - 16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností - Začal sa v poradí 17. DKAVŠ - Použitie globálnych navigačných systémov GPS - Blonde Avalanche 2017 • Sústredený poľný výcvik kadetov v rámci vojenského programu vo výcvikovom priestore Lešť • Strelecká príprava • Letné telovýchovné sústredenie • Detský denný tábor v AOS • Akcie na október 2017 • All Rounder 2017
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    24. - 28. 6. 2019
   V Sim. centre AOS cvičí
pr ISTAR Prešov
 
     3. 7 a 10. 7. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Verejný odpočet
za rok 2018
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. júna 2019   (44035)