Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 04. 2018        
 Hlavná stránka


Akademik XIV 2017/2018
 

Marec 2018 -

• Blokový výcvik v Kamenici nad Cirochou • Dohoda o spolupráci s Vroclavskou univerzitou • Deň učiteľov • Sociologická analýza disponibilných skupín • Krátko zo života CV - Otvorenie 18. DKAVŠ - Otvorenie 15. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu - Ukončenie 17. DKAVŠ v odbornostiach A20, A50 a G30 - Začal ISOC 18 - CAX „Smart Guardian 2018“ - Logistika I. • Medzinárodný deň žien • Prvý docent v študijnom odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy • Termografia pre vedu a výskum • Deň otvorených dverí • Majstrovstvá ozbrojených síl v bežeckom lyžovaní • Krížová cesta vojakov a sv. omša za účasti mladých veriacich • Akcie na mesiac apríl • Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry • Marcový vojenský program v 2. ročníku • Pavelica - Messi • Vlčáková vybojovala dve medaily

Február 2018 -

• Vojensko-civilná spolupráca pri vykonávaní branného cvičenia • Rokovanie s LF TU Košice • Spolupráca v oblasti testovania a skúšok nového výstroja vojaka • Vojenský diplomatický zbor na krátkej návšteve v AOS • Krátko zo života CV - Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ - CAX „ROLE 1“ - Kurz metrológie v rezorte obrany SR • Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach • Nové perspektívy spolupráce medzi Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Akadémiou ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši • Preskúšanie z vojenského programu • Deň otvorených dverí • Akcie na mesiac marec • Úspešné vystúpenie študentov AOS na Zimnej univerziáde vo Zvolene • Foriš je majstrom Slovenska

Január 2018 -

• Vojenský výcvik kadetov 1. ročníka • Pripomenuli sme si 25. výročie vzniku Slovenskej republiky • 14. medzinárodná konferencia „FSTA 2018“ • Rokovanie pracovných skupín ČR a SR • Krátko zo života CV - Prví absolventi 17. DKAVŠ - CAX „Lotyšsko 2018“ - Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO • Slovenská rektorská konferencia - 25 rokov od založenia • „Návraty do decembra 2017“ - Ocenenie učiteľa a školy - Reprezentovali nás v Budapešti - Praktická výučba - Ukončenie 22. ZVŠK - 12. ročník tenisového turnaja „O putovný pohár rektora AOS“ - AOS v hokejovom turnaji prvá • Rodová rovnosť • Veľká tanečná zábava • Záslužný čin študenta AOS • Akcie na mesiac február • „Čo ja viem“ • Majstrovstvá AOS v malom futbale

November-December 2017 -

• Červené maky a Deň vojnových veteránov • Rokovanie konferencie CEFME • Deň boja za slobodu a demokraciu, ocenenie príslušníkov AOS • Týždeň vedy v AOS • Oponentské konanie • Erasmus + Poľsko • Študent AOS v Rakúsku • Študenti AOS na zamestnaní v Seredi • Krátko zo života CV - ISOC 17 - ukončený - CAX „Zelená voda 2017“ - Spolupráca s ČR v oblasti simulačných technológií - Vojenská logistika II. • Deň otvorených dverí november 2017 • Darovali krv • Do AOS prišiel Mikuláš • Majster Slovenska v silovom trojboji je z AOS • Majstrovstvá ozbrojených síl vo vojensko praktickom plávaní

Október 2017 -

• Boli sme na Dukle • 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Komunikačné a informačné technológie“ • Medzinárodná vedecká konferencia „Možné prístupy k príprave vojenských elít“ • Návštevy zo SRN, Rumunska a USA • Francúzsky študent dokumentoval obdobie SNP • 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameraný na „Národnú a medzinárodnú bezpečnosť“ • Krátko zo života CV - Noví študenti DPŠ - Doplňujúce pedagogické štúdium - Otvorenie 22. ZVŠK • Povstalecká história Liptova • 21. ročník AKADÉMIA & VAPAC • Medzinárodná vedecká konferencia „Deterioration, Dependability, Diagnostics“ • Akadémia ozbrojených síl zastupuje Slovensko v NATO - STO • Akcie na november 2017 • Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl vo florbale • Majstrovstvá MO SR v cross-fite

September 2017 -

• Pripomenuli sme si 73. výročie SNP • Návšteva z Vietnamu • Deň Ozbrojených síl SR a otvorenie akademického roka 2017/2018 • Podpísanie memoranda • Krátko zo života CV - Ukončenie DPŠ - Doplňujúce pedagogické štúdium - Otvorenie kurzu ISOC 17 Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - 16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností - Začal sa v poradí 17. DKAVŠ - Použitie globálnych navigačných systémov GPS - Blonde Avalanche 2017 • Sústredený poľný výcvik kadetov v rámci vojenského programu vo výcvikovom priestore Lešť • Strelecká príprava • Letné telovýchovné sústredenie • Detský denný tábor v AOS • Akcie na október 2017 • All Rounder 2017
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  17. 4. - 20. 4. 2018
   Strelecký trenažér:
- 21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Blokový výcvik kadetov AOS vo VVP Kamenici nad Cirochou
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2018   (41386)