Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 18. 03. 2018        
 Hlavná stránka


Akademik XIII 2016/2017
 

Jún 2017 -

• Slávnostné vyradenie a promócie bakalárov • Inžinierske a magisterské promócie • Letná univerzita mladých profesionálov v AOS • Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017 • Účasť na prezentácii produktov obranného priemyslu • Záverečné oponenské konanie • Pobyt víťaza 3. Olympiády o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike na Slovensku • Krátko zo života CV - 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz - - Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“ - 16. DKAVŠ končili prvé odbornosti - Ukončenie kurzu Cisco CCNA - Ukončené ďalšie kurzy 15. DKAVŠ • Deň detí s vojakmi AOS • Majstrovstvá AOS v tenise • Zdravotnícka podpora v rezorte obrany • Akcie na júl - september 2017 • Výborný športový výsledok profesionálneho vojaka AO • Vlčáková v atletike tretia a štvrtá

Máj 2017 -

• Akreditácia AOS podľa štandardov NATO • Študentská vedecká konferencia • Pietna spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika • Návšteva z „Defence Institution Building School“ • Spolupráca s Vroclavskou univerzitou • Pracovné stretnutie hlavných predstaviteľov Mnohonárodnostného práporu vojenskej polície • Krátko zo života CV: - Kurz projektových manažérov • O inováciách a inovačných procesoch • Ocenenie „AVT Young Contributor Award Spring 2017“ • Udržateľnosť subjektov v humanitárnej operácii • Majstrovstvá AOS v crossfite • Majstrovstvá ozbrojených síl v cezpoľnom behu • Darovanie krvi • Predajná výstava kníh v AK AOS • Akcie na jún 2017 • Výcvik kadetov aj s hádzaním granátov

Apríl 2017 -

• Spomínanie na obete vojen a vojnové udalosti • „Degradácia technických systémov“ • Za plk. gšt. doc. Ing. Štefanom Jagerčíkom, CSc. • Výročné rokovanie akademického senátu • „Konferencia 500“ • AOS navštívil americký veľvyslanec • Erasmus+ v apríli • Krátko zo života CV: - Ďalší absolventi 15. DKAVŠ • Študenti APZ cvičili v simulačnom centre • Veliteľsko-štábne cvičenie „Modrý vánok 2017“ • O najlepšieho delostrelca • Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách • Stvorenie sveta alebo „Veľký tresk“ • Výročné rokovanie odborárov • Akcie na máj 2017 • Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl v cezpoľnom behu • Študentka AOS dvojnásobná majsterka OS SR v stolnom tenise

Marec 2017 -

• AOS udelila čestný doktorát • Deň učiteľov • Za genpor. v. v. Antonom Muržicom • Výučba v predmete „Metodika prípravy jednotiek“ • Prezentácia na katedre strojárstva • Výcviková synchronizačná konferencia 2017 • CAX „Hell Storm 2017“ • Ukončenie kurzu Vyzbrojovanie I • Krátko zo života CV: - Začal sa v poradí 16. DKAVŠ - 14. Vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený - Ďalší absolventi 15. DKAVŠ - 11. futsalový turnaj centra vzdelávania • Rumunskí študenti v AOS • Cvičebnica anglického jazyka • MILMEDKON 2017 • „Čo ja viem“ • Akcie na apríl 2017 • Športový deň rektora s medzinárodnou účasťou

Február 2017 -

• Prezident SR navštívil AOS • Jubilejný odborný seminár • O spolupráci s Univerzitou vojenských štúdií • Bulharskí študenti v AOS • Výučba v štúdiu AVT • Položili veniec k pomníku v Okoličnom • Návšteva Vojenského historického múzea v Piešťanoch • Krátko zo života CV: - Ukončenie historicky posledného VODK - DKAVŠ ukončili ďalšie odbornosti • V Simulačnom centre AOS cvičil 13. mechanizovaný prápor • CAX „ROLE 1 2017“ • Blokový výcvik kadetov • Vlčáková strieborná • Akcie na marec 2017 • Bál Akadémie ozbrojených síl

Január 2017 -

• Vojenský výcvik a Deň otvorených dverí • Výchova na tradíciách • Príprava leteckých odborností • Na začiatku roka 2017 bilancujeme, plánujeme -prorektor pre vedu AOS - predseda Akademického senátu AOS - riaditeľ Simulačného centra AOS - poverená vedením Katedry manažmentu AOS - vedúci Katedry telesnej výchovy a športu AOS - vedúci AK AOS - riaditeľ Centra vzdelávania AOS • Krátko zo života CV: - Ukončenie 21. ZVŠK - Ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl • Úspešná bežkyňa • Vianočná akadémia • Akcie na február 2017 • Majstrovstvá AOS v malom futbale • Študenti Akadémie ozbrojených síl - účasníci Memoriálu Michala Štanga

November - December 2016 -

• Akadémia ozbrojených síl otvorila svoje brány pre stredoškolskú mládež • Týždeň vedy v AOS • Oponentské konanie projektov • Katedra elektroniky prispieva k čistote terminológie elektronických komunikácií • Praktické zamestnanie Nováky • Základný kurz civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií • Krátko zo života CV: - Otvorenie doplňujúceho pedagogického štúdia - Kurz inštruktorov výcviku - Noví revízni technici v rezorte MO SR • Medzinárodný deň vojnových veteránov • Študentka AOS majsterkou SR v cezpoľnom behu • Beh na počesť vojnových veteránov • Streľba zo vzduchovej pušky zmiešaných dvojíc • Tenisová reprezentácia AOS v Brne úspešná • 9. ročník tenisového turnaja O pohár rektora AOS • Majstrovstvá Ozbrojených síl SR vo vojensko-praktickom plávaní

Október 2016 -

• „New Trends in Signal Processing 2016“ pod logom IEEE • 3. Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike • LF TUKE zabezpečuje štúdium leteckých vojenských profesionálov • „Národná a medzinárodná bezpečnosť“ • „O riadení rozmanitosti a rodovej rovnosti v OS, bezpečnostných a záchranných zboroch“ • Krátko zo života CV: - Začal sa v poradí 15. DKAVŠ - 21. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený • S cvičením „Slovenský štít 2016“ sa oboznámili aj študenti AOS • „Little Shield 2016“ • Literárny fond udelil prémie • O spolupráci s Národnou gardou štátu Indiana • Povstalecká história Liptova • Po stopách generála Milana Rastislava Štefánika na Myjave • Akcie na november 2016 • Pietna pobožnosť za vojakov

September 2016 -

• Pripomenuli sme si významné výročia dejinných udalostí SR • „Manažment - teória, výučba a prax 2016 • Imatrikulácia študentov 1. roč. AOS • Otvorenie akademického roku 2016/2017 v UTV a slávnostná imatrikulácia • Rokovanie o študijnom pobyte na UO Brno • Príslušníci Armády USA navštívili AOS • Krátko zo života CV: - Ukončenie DKAVŠ 14 - Kurz pre náčelníkov kontrolno-technických staníc • Výcvik študentov sa konal aj vo vysokohorskom teréne • Prírastky knižničného fondu AK AOS • Detský letný tábor • Študent AOS majstrom SR v streľbe z ľubovoľnej pištole • Na Majstrovstvách OS SR v horskej cyklistike druhý • Lucia Vlčáková univerziádnou majsterkou Slovenska • Akcie na október 2016 • Akadémia ozbrojených síl v medzinárodnej športovej súťaži druhá
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  13. 3. - 20. 3. 2018
   Strelecký trenažér:
- DKAVŠ
   -  19. 3. - 23. 3. 2018
   CAX "SMART GUARDIAN 2018"
 
     23. 3. 2018
     Pobožnosť Krížovej
  cesty vojakov
 
     29. 3. 2018
     Verejná inauguračná
  prednáška
 
 Konferencie
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Blokový výcvik kadetov AOS vo VVP Kamenici nad Cirochou
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. marca 2018   (2532)