Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Akademik XIII 2016/2017
 

Jún 2017 -

• Slávnostné vyradenie a promócie bakalárov • Inžinierske a magisterské promócie • Letná univerzita mladých profesionálov v AOS • Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017 • Účasť na prezentácii produktov obranného priemyslu • Záverečné oponenské konanie • Pobyt víťaza 3. Olympiády o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike na Slovensku • Krátko zo života CV - 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz - - Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“ - 16. DKAVŠ končili prvé odbornosti - Ukončenie kurzu Cisco CCNA - Ukončené ďalšie kurzy 15. DKAVŠ • Deň detí s vojakmi AOS • Majstrovstvá AOS v tenise • Zdravotnícka podpora v rezorte obrany • Akcie na júl - september 2017 • Výborný športový výsledok profesionálneho vojaka AO • Vlčáková v atletike tretia a štvrtá

Máj 2017 -

• Akreditácia AOS podľa štandardov NATO • Študentská vedecká konferencia • Pietna spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika • Návšteva z „Defence Institution Building School“ • Spolupráca s Vroclavskou univerzitou • Pracovné stretnutie hlavných predstaviteľov Mnohonárodnostného práporu vojenskej polície • Krátko zo života CV: - Kurz projektových manažérov • O inováciách a inovačných procesoch • Ocenenie „AVT Young Contributor Award Spring 2017“ • Udržateľnosť subjektov v humanitárnej operácii • Majstrovstvá AOS v crossfite • Majstrovstvá ozbrojených síl v cezpoľnom behu • Darovanie krvi • Predajná výstava kníh v AK AOS • Akcie na jún 2017 • Výcvik kadetov aj s hádzaním granátov

Apríl 2017 -

• Spomínanie na obete vojen a vojnové udalosti • „Degradácia technických systémov“ • Za plk. gšt. doc. Ing. Štefanom Jagerčíkom, CSc. • Výročné rokovanie akademického senátu • „Konferencia 500“ • AOS navštívil americký veľvyslanec • Erasmus+ v apríli • Krátko zo života CV: - Ďalší absolventi 15. DKAVŠ • Študenti APZ cvičili v simulačnom centre • Veliteľsko-štábne cvičenie „Modrý vánok 2017“ • O najlepšieho delostrelca • Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách • Stvorenie sveta alebo „Veľký tresk“ • Výročné rokovanie odborárov • Akcie na máj 2017 • Majstrovstvá Akadémie ozbrojených síl v cezpoľnom behu • Študentka AOS dvojnásobná majsterka OS SR v stolnom tenise

Marec 2017 -

• AOS udelila čestný doktorát • Deň učiteľov • Za genpor. v. v. Antonom Muržicom • Výučba v predmete „Metodika prípravy jednotiek“ • Prezentácia na katedre strojárstva • Výcviková synchronizačná konferencia 2017 • CAX „Hell Storm 2017“ • Ukončenie kurzu Vyzbrojovanie I • Krátko zo života CV: - Začal sa v poradí 16. DKAVŠ - 14. Vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený - Ďalší absolventi 15. DKAVŠ - 11. futsalový turnaj centra vzdelávania • Rumunskí študenti v AOS • Cvičebnica anglického jazyka • MILMEDKON 2017 • „Čo ja viem“ • Akcie na apríl 2017 • Športový deň rektora s medzinárodnou účasťou

Február 2017 -

• Prezident SR navštívil AOS • Jubilejný odborný seminár • O spolupráci s Univerzitou vojenských štúdií • Bulharskí študenti v AOS • Výučba v štúdiu AVT • Položili veniec k pomníku v Okoličnom • Návšteva Vojenského historického múzea v Piešťanoch • Krátko zo života CV: - Ukončenie historicky posledného VODK - DKAVŠ ukončili ďalšie odbornosti • V Simulačnom centre AOS cvičil 13. mechanizovaný prápor • CAX „ROLE 1 2017“ • Blokový výcvik kadetov • Vlčáková strieborná • Akcie na marec 2017 • Bál Akadémie ozbrojených síl

Január 2017 -

• Vojenský výcvik a Deň otvorených dverí • Výchova na tradíciách • Príprava leteckých odborností • Na začiatku roka 2017 bilancujeme, plánujeme -prorektor pre vedu AOS - predseda Akademického senátu AOS - riaditeľ Simulačného centra AOS - poverená vedením Katedry manažmentu AOS - vedúci Katedry telesnej výchovy a športu AOS - vedúci AK AOS - riaditeľ Centra vzdelávania AOS • Krátko zo života CV: - Ukončenie 21. ZVŠK - Ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl • Úspešná bežkyňa • Vianočná akadémia • Akcie na február 2017 • Majstrovstvá AOS v malom futbale • Študenti Akadémie ozbrojených síl - účasníci Memoriálu Michala Štanga

November - December 2016 -

• Akadémia ozbrojených síl otvorila svoje brány pre stredoškolskú mládež • Týždeň vedy v AOS • Oponentské konanie projektov • Katedra elektroniky prispieva k čistote terminológie elektronických komunikácií • Praktické zamestnanie Nováky • Základný kurz civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií • Krátko zo života CV: - Otvorenie doplňujúceho pedagogického štúdia - Kurz inštruktorov výcviku - Noví revízni technici v rezorte MO SR • Medzinárodný deň vojnových veteránov • Študentka AOS majsterkou SR v cezpoľnom behu • Beh na počesť vojnových veteránov • Streľba zo vzduchovej pušky zmiešaných dvojíc • Tenisová reprezentácia AOS v Brne úspešná • 9. ročník tenisového turnaja O pohár rektora AOS • Majstrovstvá Ozbrojených síl SR vo vojensko-praktickom plávaní

Október 2016 -

• „New Trends in Signal Processing 2016“ pod logom IEEE • 3. Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike • LF TUKE zabezpečuje štúdium leteckých vojenských profesionálov • „Národná a medzinárodná bezpečnosť“ • „O riadení rozmanitosti a rodovej rovnosti v OS, bezpečnostných a záchranných zboroch“ • Krátko zo života CV: - Začal sa v poradí 15. DKAVŠ - 21. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený • S cvičením „Slovenský štít 2016“ sa oboznámili aj študenti AOS • „Little Shield 2016“ • Literárny fond udelil prémie • O spolupráci s Národnou gardou štátu Indiana • Povstalecká história Liptova • Po stopách generála Milana Rastislava Štefánika na Myjave • Akcie na november 2016 • Pietna pobožnosť za vojakov

September 2016 -

• Pripomenuli sme si významné výročia dejinných udalostí SR • „Manažment - teória, výučba a prax 2016 • Imatrikulácia študentov 1. roč. AOS • Otvorenie akademického roku 2016/2017 v UTV a slávnostná imatrikulácia • Rokovanie o študijnom pobyte na UO Brno • Príslušníci Armády USA navštívili AOS • Krátko zo života CV: - Ukončenie DKAVŠ 14 - Kurz pre náčelníkov kontrolno-technických staníc • Výcvik študentov sa konal aj vo vysokohorskom teréne • Prírastky knižničného fondu AK AOS • Detský letný tábor • Študent AOS majstrom SR v streľbe z ľubovoľnej pištole • Na Majstrovstvách OS SR v horskej cyklistike druhý • Lucia Vlčáková univerziádnou majsterkou Slovenska • Akcie na október 2016 • Akadémia ozbrojených síl v medzinárodnej športovej súťaži druhá
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)