Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 18. 08. 2019        
 Hlavná stránka

Obhajoby dizertačných prác


    Dňa 13. 9. 2018 o 10.00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandky:

npor. Ing. Stanislavy GAŽOVOVEJ
v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl
v študijnom programe Výzbroj a technika ozbrojených síl
na tému
„Lokalizácia zdrojov elektromagnetickej interferencie meraním v blízkej zóne“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 284 a uložený v študovni.


    Dňa 19. 9. 2018 od 08,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, P. O. Box 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, Sieň vedeckej rady uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov

mjr. Ing. Maroša TRNKU
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Perspektíva vývoja vnútropolitických vzťahov na Cypre“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 286 a uložený v študovni.

kpt. JUDr. Petra TOMU
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Právne aspekty riešenia krízových situácií nevojenského charakteru s podporou Ozbrojených síl Slovenskej republiky“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 285 a uložený v študovni.

npor. Ing. Juraja KEŠEĽA
v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Migračné riziká pre bezpečnosť obyvateľov Schengenského priestoru“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 287 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     5. 8. - 20. 9. 2019
   Základný výcvik kadetov 1. ročníka (ZVaMD Martin)
 
     28. 8. a 12. 9. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. augusta 2019   (36949)