Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Slávnostné vyradenie a promócie v akademickom roku 2016/2017
 
    Za účasti ministra obrany SR Petra Gajdoša a zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR, náčelníka štábu genmjr. Miroslava Kociána sa 7. júla 2017 uskutočnilo v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši slávnostné vyradenie a promócie 54 študentov bakalárskeho denného štúdia. Na nástupisku školy boli prorektorom pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomírom Mattom slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“, keďže splnili požiadavky vojenského programu, paralelne sa odvíjajúceho s vysokoškolským štúdiom. Slávnostným pochodom „pozdravili“ prítomných hostí, rodičov, príbuzných a samozrejme učiteľov a veliteľov školy. „Menovaní ste do prvej dôstojníckej hodnosti a čaká vás zodpovednosť za svojich podriadených vojakov a podriadenú jednotku“, povedal v príhovore k absolventom rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a dodal, že k tomu naplnili predpoklady – získali vojenskú hodnosť poručík a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, získali tiež základné praktické skúsenosti z velenia a riadenia na stupni čata, rota.

    Za príkladné plnenie služobných povinností vo vojenskom programe bol ministrom obrany SR na nástupisku školy odmenený vecným darom por. Bc. Attila Ravasz. Náčelník GŠ OS SR udelil por. Bc. Júliusovi Borákovi odznak NGŠ OS SR 3. stupňa – bronzový za vzorné plnenie služobných povinností a za podieľanie sa na úspešnej reprezentácii AOS a OS SR. V príhovore k novým poručíkom OS SR minister obrany uviedol: „Vyradenie a promócie neznamenajú koniec vášho vzdelávania, to vás čaká počas celej vojenskej kariéry“. Pri promóciách v aule si absolventi v akademickom roku 2016/2017 prevzali z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. diplomy o ukončení trojročného bakalárskeho štúdia. Rektor zároveň ocenil vecným a finančným darom najlepších študentov v študijných programoch. Ocenení boli:

      - por. Bc. Matúš Ašverus, študijný program Elektronické systémy
      - por. Bc. René Furdek, študijný program Počítačové systémy, siete a služby
      - por. Bc. Lucia Chachulová, študijný program Manažment vojenskej organizácie
      - por. Bc. Martin Daniel, študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

    Za najlepšieho absolventa školy v akademickom roku 2016/2017 bol vyhlásený por. Bc. Martin Daniel, ktorý získal „meč Akadémie ozbrojených síl“. Hoci absolventi nastupujú do útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR, budú pokračovať v ďalšom trojročnom externom štúdiu v akreditovaných študijných programoch na AOS, čím si doplnia 2. stupeň vysokoškolského vzdelania.

    Vyradenia a promócií sa zúčastnil rad hostí, medzi nimi bol štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, zástupcovia diplomatického zboru z Číny, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Ruskej federácie, SRN a USA, predstavitelia okresu a mesta Liptovský Mikuláš, bývalí rektori akadémie a zástupcovia cirkví (biskup ordinár Mons. František Rábek, generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ SR plk. Marián Bodolló), tiež priamy účastník 2. svetovej vojny brig. gen. Ján Iľanovský a ďalší nemenovaní hostia.
  
  
  
   Ďalšie fotografie (-ds-):
        Slávnostné vyradenie nových poručíkov
        Slávnostná promócia bakalárov
  text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81979)