Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Promócie UTV v akademickom roku 2016/2017
 
    V akademickom roku 2016/2017 úspešne ukončilo vzdelávanie v Univerzite tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl 81 absolventov, ktorí splnili všetky požadované študijné povinnosti. Vzdelávali sa v študijných odboroch anglický jazyk pre začiatočníkov a anglický jazyk pre pokročilých, environmentálna výchova, počítače a internet pre začiatočníkov a počítače a internet pre pokročilých, dejiny umenia a telesná výchova pre seniorov. Ich štúdium bolo externé a konalo sa formou sústredení (2 hodiny týždenne) dva resp. tri roky, ak absolvent navštevoval okrem dvojročného študijného odboru aj všeobecný prvý ročník, ktorý predstavuje 2 semestre.

    „Akadémia ponúka seniorom možnosť ďalšieho osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia na úrovni vysokoškolského prostredia už od roku 2005 – vtedy s obsahovým zameraním len na počítače a internet. Od tej doby vzrástla škála vzdelávacích aktivít UTV, svedčí o tom aj 14 ponúkaných študijných odborov a kurzov pre akademický rok 2017/2018“, povedal prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. 22. júna 2017 si z jeho rúk prevzali absolventi UTV 2016/2017, prítomní v aule, osvedčenia o jej absolvovaní.

    Slávnostnej promócie sa ako hostia zúčastnili zástupca odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR Mgr. Michal Deneš, vedúci odboru školstva MsÚ Liptovský Mikuláš Mgr. Ján Hučík, PhD., predstavitelia Jednoty dôchodcov SR, klubu Zväzu vojakov SR Liptovský Mikuláš. Na slávnostnom akte nechýbali ani lektori jednotlivých študijných odborov, a to: doc. RNDr. Danka Šubová, CSc., Mgr. Gabriela Repová, Viola Pelánová, PhDr. Karol Maliňák, PhD. a Ing. Ján Očkay.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81788)