Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 23. 05. 2018        
 Hlavná stránka

            AOS na IDEBe 2018 (16. - 18. 5. 2018)

Spomínanie na obete vojen a vojnové udalosti
 
    Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš spod fašizmu boli na Námestí osloboditeľov 4. apríla 2017 položené vence k pomníku padlým vojakom Červenej armády. Okrem predstaviteľov mesta, okresu sa pietneho aktu zúčastnili aj rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., prorektor pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomír Matta a kadeti školy, ktorí si uctili padlých vojakov v 2. svetovej vojne čestnou strážou a nesením vencov. Podujatia sa ďalej zúčastnili spoločenské organizácie mesta a široká verejnosť.

    K oslavám oslobodenia patrilo aj ďalšie významné podujatie, a to udelenie „čestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš“ v evanjelickom kostole Zbierka (mestská časť Vrbica) brig. gen. Jánovi Iľanovskému (95 r.), priamemu účastníkovi oslobodzovacích bojov o mesto. Pri tejto príležitosti uviedol: „nie sú tak dôležité vyznamenania, ale slová uznania od ľudí“ a dodal, že na udalosti vojny a oslobodenia mesta sa nedá zabudnúť.

    V kostole Zbierka sa uskutočnilo aj pripomenutie Veľkej vojny (1. svetovej vojny). V tento deň bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa vojakom padlým v 1. svetovej vojne, pochádzajúcim z mesta Liptovský Mikuláš a jeho prímestských častí. Kríž na pamätnej tabuli s menami padlých symbolizuje vojnu a jej obete ostnatým drôtom, vlčími makmi a prestreleným zvonom. Na odhalení tabule sa podieľali mesto, SZPB, Zväz vojakov SR, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a cirkevný zbor ECAV Liptovský Mikuláš.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. mája 2018   (79876)