Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 12. 12. 2017        
 Hlavná stránka


Návštevy zo SRN, Rumunska a USA
 
    Akadémia ozbrojených síl (AOS) prijala v termíne od 16. - 19. októbra 2017 tri zahraničné návštevy, a to zo SRN, USA a Rumunska. Návštevy boli individuálne, konali sa na základe bilaterálnej spolupráce a školenia.

    16. októbra prijal rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. nového pridelenca obrany SRN akreditovaného v Slovenskej republike pplk. gšt. Joachima Schmidta. Nový pridelenec sa zoznámil s poslaním a úlohami akadémie, so vzdelávaním, kariérnou prípravou a výcvikom vojakov, prezrel si simulačné centrum školy, ISOC – Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý navštevujú i príslušníci Bundeswehru. Vyjadril podporu pri udržiavaní kontinuity aktivít obidvoch krajín, ku ktorým patrí aj spolupráca s Führungsakademie Hamburg.

    16. - 19. októbra absolvovali v rámci programu Erasmus+ školenie v AOS traja príslušníci z National defence University Carol I. z Bukurešti (Rumunsko). Plk. Eduard Alexander Vitalis, plk. Marian Ionescu a koordinátorka Erasmus+ Ana-Maria Dumitru získavali poznatky v oblasti kariérneho vzdelávania štábnych dôstojníkov na ISOC. V AOS prijal rumunských hostí prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Na spoločnom stretnutí diskutovali obe strany aj o možnosti výmeny učiteľov, zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+.

    18. októbra prijal prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. brig. gen. Timotyho N. Thomblesona, predstaviteľa Národnej Gardy štátu Indiana (USA). Cieľom návštevy amerického brigádneho generála s dvojčlennou delegáciou, ktorú tvorili mjr. Bruce D. Baltis a veliaci poddôstojník NG štátu Indiana Steven J. Bishop Jr., bolo zoznámiť sa s transformáciou ISOC na štandardy NATO/USA, ktorú podporovala Národná Garda a zároveň priama návšteva práve prebiehajúceho 17. kurzu ISOC. Americký generál navštívil AOS v zmysle podpísaného Memoranda o porozumení (31. 8. 2017).
  
    Ďalšie fotografie
        - SRN - 16. 10. 2017
        - Rumunsko - 17. 10. 2017
        - USA - 18. 10. 2017
  text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     12. 12. 2017
   Obhajoby dizertačných prác
 
     13. 12. 2017
VIANOČNÁ AKADÉMIA
 
     15. 12. 2017
   Slávnostné ukončenie ZVŠK 22
 
     15. 12. 2017
   Vianočný tenisový turnaj „O pohár rektora AOS“
 
  3. 2. 2018
   BÁL - veľká tanečná zábava
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 11. decembra 2017