Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 15. 12. 2018        
 Hlavná stránka


Návštevy zo SRN, Rumunska a USA
 
    Akadémia ozbrojených síl (AOS) prijala v termíne od 16. - 19. októbra 2017 tri zahraničné návštevy, a to zo SRN, USA a Rumunska. Návštevy boli individuálne, konali sa na základe bilaterálnej spolupráce a školenia.

    16. októbra prijal rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. nového pridelenca obrany SRN akreditovaného v Slovenskej republike pplk. gšt. Joachima Schmidta. Nový pridelenec sa zoznámil s poslaním a úlohami akadémie, so vzdelávaním, kariérnou prípravou a výcvikom vojakov, prezrel si simulačné centrum školy, ISOC – Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý navštevujú i príslušníci Bundeswehru. Vyjadril podporu pri udržiavaní kontinuity aktivít obidvoch krajín, ku ktorým patrí aj spolupráca s Führungsakademie Hamburg.

    16. - 19. októbra absolvovali v rámci programu Erasmus+ školenie v AOS traja príslušníci z National defence University Carol I. z Bukurešti (Rumunsko). Plk. Eduard Alexander Vitalis, plk. Marian Ionescu a koordinátorka Erasmus+ Ana-Maria Dumitru získavali poznatky v oblasti kariérneho vzdelávania štábnych dôstojníkov na ISOC. V AOS prijal rumunských hostí prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Na spoločnom stretnutí diskutovali obe strany aj o možnosti výmeny učiteľov, zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+.

    18. októbra prijal prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. brig. gen. Timotyho N. Thomblesona, predstaviteľa Národnej Gardy štátu Indiana (USA). Cieľom návštevy amerického brigádneho generála s dvojčlennou delegáciou, ktorú tvorili mjr. Bruce D. Baltis a veliaci poddôstojník NG štátu Indiana Steven J. Bishop Jr., bolo zoznámiť sa s transformáciou ISOC na štandardy NATO/USA, ktorú podporovala Národná Garda a zároveň priama návšteva práve prebiehajúceho 17. kurzu ISOC. Americký generál navštívil AOS v zmysle podpísaného Memoranda o porozumení (31. 8. 2017).
  
    Ďalšie fotografie
        - SRN - 16. 10. 2017
        - Rumunsko - 17. 10. 2017
        - USA - 18. 10. 2017
  text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 11. 10. - 14. 10. 2018
   CAX
- "GERLACH-KONVOJ"

Strelecký trenažér
- VS-STING

cvičia kadeti 3. roč. ŠJ
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. decembra 2018   (14881)