Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 20. 08. 2018        
 Hlavná stránka


Vojenská logistika II.
 
    Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl realizovala pre 19 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR odborný kurz „Vojenská logistika II“. Cieľom kurzu, ktorý sa konal v dňoch 20. - 24. novembra 2017, bolo oboznámiť jeho účastníkov s najnovšími trendmi v rozvoji logistiky a prostredníctvom aktuálnych teórií a praktických výstupov prispieť k skvalitneniu logistického zabezpečenia v rezorte obrany.

    Garantom kurzu bol doc. Ing. Miroslav Školník, PhD. V kurze vystúpilo 6 lektorov - učiteľov z katedry manažmentu a vojenskí odborníci z logistickej praxe z GŠ OS SR, medzi ktorými boli plk. Ing. Peter Šimek, náčelník odboru logistiky Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, plk. Ing. Peter Dolinay, plk. Ing. Rudolf Pástor, pplk. Ing. Andrej Jurica, pplk. Ing. Miroslav Bučko, kpt. Ing. Radoslav Kušnír a ďalší. V kurze vystúpil aj lektor z Národnej univerzity verejnej správy z Budapešti dr. Péter Lakatos, ktorý sa zaoberal logistikou krajín V4 a logistikou z pohľadu riadenia dodávateľských reťazcov.

    Obsah kurzu bol rozsiahly, snažil sa podchytiť aktuálnu problematiku v preberanej tematike. Zameral sa na úlohy logistiky pri aliančných cvičeniach na vlastnom území, na logistickú podporu zahraničných operácií a misií, na podporu využitia simulácie vo výcviku vojsk, na postavenie úlohy Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu v logistike rezortu obrany, na úlohy a problémy logistiky Vzdušných síl OS SR, Pozemných síl OS SR, na aktuálne úlohy služieb (PHM), na moduly IIS (SAP) v praxi, na zavádzanie servisných služieb logistiky na jednotlivých stupňoch OS SR, na otázky zdravotníckej podpory v OS SR. Náčelník odboru logistiky plk. Šimko sa v kolokviu zaoberal aktuálnymi problémami vo funkčných oblastiach logistiky na strategickom stupni v OS SR a ich priemetom na taktický stupeň.

    V kurze odzneli aj otázky o možnostiach súčasného a ďalšieho vzdelávania vo vojenskej logistike, ktoré nie je v rezorte koncepčne riešené. V tejto súvislosti garant kurzu doc. Školník uviedol: „Práve v kolokviu kurzu bola vznesená požiadavka na konkrétnu zodpovednosť za prípravu odborníkov v špecializáciách L10.“

    „V závere kurzu organizovala katedra manažmentu prostredníctvom hodnotiaceho formuláru analýzu spokojnosti účastníkov s touto aktivitou, ktorá dosiahla úroveň 81,8 %“, povedala doc. Petrufová, poverená vedením katedry.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. augusta 2018   (16280)