Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 06. 2018        
 Hlavná stránka


Verejná habilitačná prednáška
    a obhajoba habilitačnej práce
 
Dňa 12. júla 2017 o 09.00 h
sa v sieni vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
uskutoční verejná habilitačná prednáška
 
Ing. Lubomíra Belana, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
na tému
„Spôsobilosti projektových manažérov a členov projektových tímov
v podmienkach Ozbrojených síl SR“

 
a obhajoba habilitačnej práce s názvom
„Možnosti využitia projektového riadenia na podporu obrany štátu“.
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
     2. - 10. 7. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. júna 2018   (114929)