Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 23. 05. 2018        
 Hlavná stránka

            AOS na IDEBe 2018 (16. - 18. 5. 2018)

16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
 
    Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR vstúpilo 10. júla 2017 ďalších 57 absolventov 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ). V tento deň boli v aule Akadémie ozbrojených síl slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti – poručík. Akt pasovania symbolickým mečom uskutočnil riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. Prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. novým dôstojníkom slávnostne odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý trval od 27. februára do 10. júla 2017 a organizovaný bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl. Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Kurz bol rozdelený na vševojskovú prípravu a odbornú prípravu. Vševojsková príprava je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Po jej skončení vykonávali odbornú prípravu, ktorá je organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Kurz bol ukončený v týchto vojenských odbornostiach:

      - G10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko,
      - G20 - delostrelectvo,
      - G40 - radiačná, chemická a biologická ochrana,
      - I10 - spravodajstvo a elektronický boj,
      - L10 - logistika,
      - S11 - právna služba,
      - S14 - finančno-ekonomická služba.

    16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl bol špecifický aj tým, že sa tu stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe po absolvovaní základného vojenského výcviku, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR a získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií. Slávnostného menovania 57 absolventov 16. DKAVŠ sa zúčastnil riaditeľ Personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivan Sálaši, ktorý v príhovore k novým poručíkom uviedol: „Ste novou generáciou vstupujúcou do ozbrojených síl, výzvy a úlohy, ktoré stoja pred vami, sú náročné“.

    Podujatia sa ďalej zúčastnili náčelník Oddelenia odborných kurzov Centra vzdelávania AOS pplk. Ing. Milan Švrlo a veliteľ Školských jednotiek AOS mjr. Ing. Václav Želonka. Na ukončení kurzu nechýbali ani rodičia a príbuzní absolventov.
  
  
        
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. mája 2018   (79876)