Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 24. 02. 2018        
 Hlavná stránka


16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
 
    Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR vstúpilo 10. júla 2017 ďalších 57 absolventov 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ). V tento deň boli v aule Akadémie ozbrojených síl slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti – poručík. Akt pasovania symbolickým mečom uskutočnil riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. Prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. novým dôstojníkom slávnostne odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý trval od 27. februára do 10. júla 2017 a organizovaný bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl. Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Kurz bol rozdelený na vševojskovú prípravu a odbornú prípravu. Vševojsková príprava je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Po jej skončení vykonávali odbornú prípravu, ktorá je organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Kurz bol ukončený v týchto vojenských odbornostiach:

      - G10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko,
      - G20 - delostrelectvo,
      - G40 - radiačná, chemická a biologická ochrana,
      - I10 - spravodajstvo a elektronický boj,
      - L10 - logistika,
      - S11 - právna služba,
      - S14 - finančno-ekonomická služba.

    16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl bol špecifický aj tým, že sa tu stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe po absolvovaní základného vojenského výcviku, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR a získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií. Slávnostného menovania 57 absolventov 16. DKAVŠ sa zúčastnil riaditeľ Personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivan Sálaši, ktorý v príhovore k novým poručíkom uviedol: „Ste novou generáciou vstupujúcou do ozbrojených síl, výzvy a úlohy, ktoré stoja pred vami, sú náročné“.

    Podujatia sa ďalej zúčastnili náčelník Oddelenia odborných kurzov Centra vzdelávania AOS pplk. Ing. Milan Švrlo a veliteľ Školských jednotiek AOS mjr. Ing. Václav Želonka. Na ukončení kurzu nechýbali ani rodičia a príbuzní absolventov.
  
  
        
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  26. 2. - 28. 2. 2018
   Strelecký trenažér:
13. mpr Levice
 
     28. 2. a 8. 3. 2018
     Verejná habilitačná
  prednáška
 
     1. 3. 2018
   AK AOS: VÝSTAVA
zahraničnej odbornej literatúry
 
 Konferencie
 
    22. 2. 2018
XXVI. Odborný seminár:
"Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach"
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Vianočná akadémia
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. februára 2018