Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 24. 11. 2017        
 Hlavná stránka

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

16. DKAVŠ ukončila najpočetnejšia skupina vojenských odborností
 
    Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR vstúpilo 10. júla 2017 ďalších 57 absolventov 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ). V tento deň boli v aule Akadémie ozbrojených síl slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti – poručík. Akt pasovania symbolickým mečom uskutočnil riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. Prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD. novým dôstojníkom slávnostne odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý trval od 27. februára do 10. júla 2017 a organizovaný bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl. Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Kurz bol rozdelený na vševojskovú prípravu a odbornú prípravu. Vševojsková príprava je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Po jej skončení vykonávali odbornú prípravu, ktorá je organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Kurz bol ukončený v týchto vojenských odbornostiach:

      - G10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko,
      - G20 - delostrelectvo,
      - G40 - radiačná, chemická a biologická ochrana,
      - I10 - spravodajstvo a elektronický boj,
      - L10 - logistika,
      - S11 - právna služba,
      - S14 - finančno-ekonomická služba.

    16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl bol špecifický aj tým, že sa tu stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe po absolvovaní základného vojenského výcviku, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR a získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií. Slávnostného menovania 57 absolventov 16. DKAVŠ sa zúčastnil riaditeľ Personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivan Sálaši, ktorý v príhovore k novým poručíkom uviedol: „Ste novou generáciou vstupujúcou do ozbrojených síl, výzvy a úlohy, ktoré stoja pred vami, sú náročné“.

    Podujatia sa ďalej zúčastnili náčelník Oddelenia odborných kurzov Centra vzdelávania AOS pplk. Ing. Milan Švrlo a veliteľ Školských jednotiek AOS mjr. Ing. Václav Želonka. Na ukončení kurzu nechýbali ani rodičia a príbuzní absolventov.
  
  
        
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    24. 11. 2017
   Ukončenie ISOC 17
 
    do 24. 11. 2017
   "CHARITA 2017"
 
    27. 11. 2017
   Prednáška "Plánovanie rodinných financií"
(UTV CV AOS)
 
     6. 12. 2017
MIKULÁŠ 2017
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. novembra 2017