Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Ukončenie 15. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov
vysokých škôl vo vojenských odbornostiach C20, H10, S17, U10 a P10
 

    V termíne od 26. septembra 2016 do 20. januára 2017 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) organizovaný 15. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), ktorý je súčasťou prípravy pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

    Cieľom DKAVŠ je poskytnúť účastníkom kurzu vstupné vojenské vzdelanie, čo je požiadavkou pre získanie vojenskej hodnosti poručík, nadporučík a kapitán. Kurz je rozdelený na vševojskovú a odbornú prípravu. Vševojsková príprava je pre všetkých účastníkov kurzu spoločná. Následne po jej ukončení je vykonávaná odborná príprava, ktorá je organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. Súčasťou odbornej prípravy môžu byť aj špecializované odborné kurzy.

    15. DKAVŠ bol dňa 20. 1. 2017 ukončený pre odbornosti:
      - C20 (ochrana utajovaných skutočností) 1 príslušníčka AOS,
      - H10 (vojenské zdravotníctvo) 4 príslušníci AOS,
      - S17 (vojenská hudba) 1 príslušník OS SR,
      - U10 (vojenský manažment a výcvik) 2 príslušníci OS SR,
      - P10 (vojenská polícia) 1 príslušník OS SR.

     Absolventov uvedených vojenských odborností slávnostne pasoval do prvej dôstojníckej hodnosti prorektor pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomír Matta za účasti pozvaných hostí, a to plk. Ing. Ivana Sálašiho, riaditeľa PÚ OS SR a plk. MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH, riaditeľa - hlavného lekára OS SR. Osvedčenia o absolvovaní 15. DKAVŠ v uvedených odbornostiach odovzdal absolventom kurzu náčelník oddelenia odborných kurzov pplk. Ing. Milan Švrlo.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17048)