Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 04. 2017        
 Hlavná stránka


Blokový výcvik
 
    Blokový výcvik kadetov 2. roč. Akadémie ozbrojených síl (AOS) je orientovaný na vojensko praktické zručnosti a kondíciu. Trval od 13. - 17. februára 2017 a jeho výcvikových aktivít sa zúčastnilo 71 kadetov 2. ročníka, a to v rámci vojenského programu, ktorý je paralelnou súčasťou vysokoškolského štúdia na AOS. Na základe vzájomnej dohody AOS a Univerzity obrany Brno (ČR) „O spolupráci vo vojenskom výcviku“ z roku 2015, sa uvedeného blokového výcviku zúčastnilo i 6 kadetov z Univerzity obrany Brno.

    Hneď prvý deň preveril vytrvalosť cvičiacich a ich znalosti z vojenskej topografie. Ich úlohou bolo naplánovať si trasu podľa vopred stanovených kritérií a prejsť úsek dlhý cca 25 km podľa mapy z AOS do Račkovej doliny (Západné Tatry) - jedna skupina, a opačne z Račkovej doliny do AOS - druhá skupina. Českí kadeti si v samostatnej skupine overili svoje topografické znalosti v presune neznámym terénom.

    Ďalší deň cvičili kadeti v štyroch skupinách na dvoch pracoviskách v priestoroch AOS. Jedna skupina realizovala nácviky z taktickej prípravy na tému „Konvoj“ s využitím rekonfigurovateľných simulátorov, ďalšie skupiny vykonávali nácviky na tému „Družstvo počas pochodového zaistenia“ v otvorenom, zalesnenom teréne a presune po komunikáciách. V týchto nácvikoch si kadeti precvičovali jednotlivé signály počas presunov, reakciu na kontakt s nepriateľom, činnosti počas bezpečnostnej zastávky a riadenie jednotky veliteľom.

    Tretí deň absolvovali kadeti spoločne streleckú prípravu v priestoroch posádkovej strelnice v Hornej Mičinej. „Počas výcviku v streľbe z ručných zbraní na pevný cieľ vo dne zo Samopalu vz. 58 a Pištole vz. 82 sa precvičili úlohy spojené v správnom mierení, držaní zbrane a streľbe na presnosť“ - uviedol veliteľ ročníka npor. Ing. Michal Frič. Najlepšie strieľali z pištole voj. Matúš Bartalský a des. Barbora Kopčáková (UO Brno), zo samopalu opäť voj. Matúš Bartalský a voj. Matej Hojnoš.

    Štvrtý a piaty deň pokračoval blokový výcvik opäť v 4 skupinách, ktoré sa striedali na stanovených pracoviskách v priestoroch AOS a simulačného centra. Precvičovali sa úlohy na témy z taktickej prípravy, a to boj v zastavanej oblasti s využitím cvičnej munície, činnosť na kontrolnom prepúšťacom mieste a výcvik v simulačnom centre na tému „Konvoj“. Prípravu skupín v teréne viedli inštruktori školských jednotiek AOS - nrtm. Petr Bezouška, rtm. Radoslav Michalský a nrtm. Peter Pavelica. Cvičenie s využitím počítačov v simulačnom centre riadil npor. Michal Frič.

    „Úlohy, ktoré sme si na tento výcvik stanovili sa splnili na dobrej úrovni, samozrejme zistili sa aj určité nedostatky, ktoré sme vyhodnotili cvičiacim po zamestnaní. Našou úlohou do ďalšieho obdobia je ich v čo najväčšej miere eliminovať“, povedal veliteľ ročníka.

    Na základe vyššie spomínanej dohody „O spolupráci vo vojenskom výcviku" medzi AOS a UO Brno, sa zúčastní 10 kadetov AOS od 26. 2. - 3. 3. 2017 blokového výcviku organizovaného UO Brno (ČR).
  
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    3. - 4. 5. 2017
   V Simulačnom centre:
 CAX "DKAVŠ 16"
 
    17. a 18. 5. 2017
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
    25. 5. 2017
   Študentská vedecká konferencia
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2016
 
    
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Vo FOTOGALÉRII
Medzinárodné cvičenie "Tobruq Legacy"
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation    Facebook AOS
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. apríla 2017