Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 24. 11. 2017        
 Hlavná stránka

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Kvetná nedeľa s mládežou v uniformách
 
    Stalo sa už tradíciou, že kadeti Akadémie ozbrojených síl, ako aj zamestnanci školy spolu s rodinnými príslušníkmi na Kvetnú nedeľu putujú do Katedrály sv. Šebastiána v bratislavských Krasňanoch. Tu, v hlavnom chráme Ordinariátu OS a OZ SR, sa aj tohto roku 9. apríla 2017 zišli na Svätej omši s ordinárom OS a OZ SR Mons. Františkom Rábekom.

    Počas tohtoročného Kvetného víkendu sa mladí ľudia z celého Slovenska stretávali na diecéznej úrovni, aby tak oslávili 32. svetový deň mládeže. Ten sa v tomto roku nesie na tému: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49).

    Pripomeňme si, že túto tradíciu založil Svätý otec Ján Pavol II. v roku 1985. Prečo pápež vybral práve tento deň, sám viackrát vysvetľoval. Predovšetkým v tejto voľbe videl pokračovanie biblických udalostí. Pri slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema sa konal prvý deň mládeže, keď „deti mávali olivovými ratolesťami a volali: Hosanna na výsostiach!“ Na ich mieste dnes stoja mladí ľudia rôznych jazykov a rás. Preto aj v tohtoročnú Kvetnú nedeľu kadeti Akadémie ozbrojených síl v uniformách a s ratolesťami v rukách vstúpili v liturgickom sprievode do chrámu, aby spolu s ordinárom Mons. Františkom Rábekom, vojenským vikárom, kaplánmi z Ozbrojených síl SR účasťou na liturgii oslávili Kvetnú nedeľu a s ňou spojený Medzinárodný deň mládeže. Spolu s prítomnými veriacimi sa aktívne zapojili do liturgického slávenia, v rámci ktorého sa ordinár obrátil práve na nich s povzbudivým duchovným príhovorom.

    Popoludní program pokračoval pobožnosťou Krížovej cesty, ktorú viedol dekan vojenskej farnosti sv. Jany z Arku v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši - kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa SchP. Po jej skončení v rámci stretnutia s mládežou odovzdal ordinár Rábek prítomným študentom pastiersky list k blížiacim sa veľkonočným sviatkom. Súčasťou nedeľného programu bolo aj agapé v pastoračnom centre a priestor dostali aj individuálne rozhovory študentov v uniformách s ordinárom. Slávením Kvetnej nedele vstúpil Ordinariát OS a OZ SR do Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí slávením veľkonočných udalostí, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -lz-    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    24. 11. 2017
   Ukončenie ISOC 17
 
    do 24. 11. 2017
   "CHARITA 2017"
 
    27. 11. 2017
   Prednáška "Plánovanie rodinných financií"
(UTV CV AOS)
 
     6. 12. 2017
MIKULÁŠ 2017
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. novembra 2017