Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 21. 10. 2017        
 Hlavná stránka

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Boli sme na Dukle
 
    Pietneho aktu pri pamätníku na Dukle 6. októbra 2017, plného spomienok na ťažké boje pred 73 rokmi, sa zúčastnili aj 40 kadeti Akadémie ozbrojených síl.

    V tento pamätný deň, označovaný ako Deň obetí Dukly, sa východný front definitívne posunul cez Karpatsko-dukliansky priesmyk na územie Slovenska. 6. októbra 1944 prekročili po ťažkých bojoch príslušníci 1. čs. armádneho zboru pod vedením gen. Ludvíka Svobodu hranice svojej domoviny. Karpatsko-duklianska operácia (trvala od 8. 9. - 28. 10. 1944) predstavovala najväčšie a najkrvavejšie boje východného frontu, vyžiadala si tisíce obetí na životoch československých a sovietskych vojakov.

    Pamätník na Dukle – to sú hroby vojakov známych aj neznámych, pomníky, kvety, busty. Stojí v tichu, v pokore života, pripomína dobu a obete. Tu, na pietnom mieste, vystúpil okrem iných aj vojenský duchovný, dekan EPS Akadémie ozbrojených síl kpt. Mgr. Viktor Sabo, evanjelický a. v. farár, ktorý uviedol: „Dukla je miesto poďakovania, piety, vážnosti a modlitby. Dukla symbolizuje vlasť, ktorú treba pociťovať v srdciach, je len jedna a treba ju chrániť a chrániť si aj jej vojnovú históriu“.

    Kladením vencov pokračovala pietna spomienka v meste Svidník, kde stojí monument armádneho gen. Ludvíka Svobodu. Tu mali kadeti AOS možnosť vypočuť si slová dcéry gen. Svobodu Zoe Klusákovej Svobodovej, ktorá okrem iného vyslovila poďakovanie za to, že sa v kraji pod Duklou na kruté vojnové udalosti nezabúda.

    Pietnych aktov na Dukle, ale aj pri monumente armádneho gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku sa zúčastnili nielen Ozbrojené sily SR a priami účastníci, ale aj štátni a vládni predstavitelia SR, občania z celého Slovenska. Pripomenuli si to aj mladé generácie - kadeti z AOS, študenti stredných a žiaci základných škôl z regiónu.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    16. - 27. 10. 2017
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
    30. 10. 2017 o 14:00
   Pietna pobožnosť za zomrelých vojakov
 
    22. 11. 2017 od 9:30
   Deň otvorených dverí
 
    do 24. 11. 2017
   "CHARITA 2017"
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2017