Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 09. 2018        
 Hlavná stránka


Blonde Avalanche 2017
 
    15. ročník medzinárodného cvičenia Blonde Avalanche 2017 sa konal v dňoch 25. - 29. 9. 2017 vo forme CAX/LIVEX. Počítačmi podporovaná časť cvičenia CAX sa uskutočnila v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši a realizačná časť LIVEX v Kráľovej nad Váhom, Seredi.

    Blonde Avalanche vychádza z medzinárodného projektu Tisa (z roku 2002), ktorý združuje krajiny v okolí rieky Tisy (Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko). Vojaci týchto krajín tvoria mnohonárodný ženijný prápor Tisa, ktorý plní úlohy v krízových situáciách spojených s povodňami. Každý rok sa cvičenie koná v inej krajine, zapojenej v projekte. K 15. ročníku Blonde Avalanche, ktorý pripadol na Slovensko, sa pripojili k vojakom z krajín projektu Tisa aj vojaci z USA, Rakúska a Českej republiky (pozorovatelia), keďže toto medzinárodné podujatie patrí na základe dohôd do systému NATO cvičení.

    Celkom sa Blonde Avalanche 2017 zúčastnilo približne 260 vojakov. Za Slovensko to bolo 168 profesionálnych vojakov najmä zo ženijného práporu Sereď. Konkrétny scenár cvičenia vychádzal z poškodenia vodnej nádrže v Kráľovej n/Váhom a zatopenia oblasti pod nádržou, pričom bolo potrebné poskytnúť pomoc civilnému obyvateľstvu. Cvičenie predstavovalo operáciu krízového manažmentu, v ktorej bol nasadený mnohonárodný ženijný prápor Tisa v súčinnosti s HaZZ a Červeným krížom.

    Počítačmi podporovaná časť cvičenia (CAX) precvičovala veliteľstvo práporu Tisa vo velení a riadení národných modulov, v rozhodovacom a plánovacom procese, národné moduly precvičovala v zabezpečovaní toku informácií v nasadení.

    V LIVEX sa realizovalo postavenie pontónového mosta, dreveného mosta, záchrana a transport osôb, materiálu v spolupráci s MV SR.

    Riadiacim cvičenia bol plk. Ing. Miroslav Fázik, ktorý pri slávnostnom nástupe medzinárodného ženijného práporu Tisa v AOS povedal, že tento výročný spoločný výcvik medzinárodného štábu ženijného práporu a národných modulov je dobrou príležitosťou na zvýšenie úrovne spolupráce a príležitosťou na preverenie jeho stupňa profesionality a pripravenosti.

    V časti CAX bol riadiacim mjr. Ing. Štefan Leja (1. mbr. Topoľčany) a v Kráľovej n/Váhom, Seredi mjr. Ing. Gabriel Janovics.

    S priebehom Blonde Avalanche sa v Akadémii ozbrojených síl 27. 9. oboznámili aj generáli z krajín zapojených v projekte Tisa (genpor. Serhij Bessarab, gen. Zoltán Orosz, gen. Vasile Toader). Viedol ich genmjr. Ing. Miroslav Kocian, zástupca náčelníka GŠ OS Slovenskej republiky.
  
        
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 10. 9. - 21. 9. 2018
   Medzinárodný kurz BASIC ATC PROCEDURE COURSE
   - 17. 9. - 28. 9. 2018
   Veliteľsko - štábne cvičenie CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"
   - 20. 9. - 21. 9. 2018
   Strelecký trenažér SC:
21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (panelová plocha)
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov na Lešti
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2018   (50185)