Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Vyradenie a promócie absolventov AOS
 
    Za účasti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku sa uskutočnilo 10. júla 2015 slávnostné vyradenie absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika do prvej dôstojníckej hodnosti - poručík.

    Do tejto hodnosti pasoval mečom 49 absolventov rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech. Areál školy v tento deň netradične ožil preletom lietadiel L 39 Albatros, hudbou, kvetmi, slávnostnými uniformami a množstvom hostí, rodičov, príbuzných absolventov.

    Noví dôstojníci úspešne ukončili prvý stupeň denného vysokoškolského vzdelávania a zvládli aj náročné požiadavky vojenského programu. „Tento deň je sviatkom vysokej školy, ktorá je výnimočná tým, že šíri vedomosti v prospech bezpečnosti a obrany štátu, pre obranu občanov“, povedal prezident. V príhovore pozdravil absolventov aj štátny tajomník MO SR Miloš Koterec, ktorý zdôraznil, že naše ozbrojené sily potrebujú kvalitný, vysoko odborne pripravený vojenský personál, ktorý bude pôsobiť aj v medzinárodnom prostredí.

    Novovymenovaní poručíci OS SR boli následne v aule školy slávnostne promovaní a z rúk rektora si prevzali diplomy o absolvovaní jedného zo 4 akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia: Elektronické systémy, Manažment vojenskej organizácie, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Počítačové systémy, siete a služby. Rektor AOS ocenil fakt, že všetci noví bakalári chcú pokračovať vo svojom vzdelávaní a prihlásili sa na 2 ročné externé inžinierske a magisterské štúdium. Uvítal, že sa vrátia do učební a laboratórií akadémie.

    „Meč akadémie“ - ocenenie pre najlepšieho absolventa roka, získal por. Bc. Ján Moravčík (absolvent študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti).

    V súlade so štipendijným poriadkom AOS udelil rektor mimoriadne štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia v jednotlivých študijných programoch: Por. Bc. Jane Kochiarovej (študijný program Elektronické systémy), por. Bc. Kataríne Kabrhelovej (študijný program Manažment vojenskej organizácie), por. Bc. Michalovi Kováčovi (študijný program Počítačové systémy, siete a služby) a por. Bc. Jánovi Moravčíkovi (študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti).

    Vecný dar ministra obrany SR za úspešné výsledky vo vojenskom programe dostal por. Bc. Ján Moravčík a odznak náčelníka GŠ OS SR III. triedy bol pri vyradení udelený por. Bc. Matúšovi Vozárovi.

    Slávnostného vyradenia a promócií sa zúčastnil prvý zástupca náčelníka GŠ OS SR genpor. Peter Gajdoš, pridelenci obrany v SR zo SRN, Maďarska, Číny, Česka a USA, zástupcovia z partnerských vysokých vojenských škôl, biskup - ordinár OS a OZ SR František Rábek, pplk. Marián Bodolló, za EPS v OS a OZ SR, predstavitelia štátnej správy a samosprávy regiónu.

    V tento deň bola zároveň slávnostne odhalená busta generála Milana Rastislava Štefánika pred vchodom do objektu akadémie. Týmto aktom, ktorého sa zúčastnil prezident SR, si akadémia a mesto Liptovský Mikuláš pripomenuli 135. výr. narodenia tohto velikána slovenského národa.
  
  
  
  
        Slávnostné vyradenie kadetov
        Slávnostné promócie kadetov
        Odhalenie busty M. R. Štefánika
  text a foto: -hg-    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7930)