Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Absolventi VODK 2015 v odbornostiach H 10, S18 a C20
 
    V termíne od 19. januára do 13. februára 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
        Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) dňa 13. februára 2015 ukončili:
  • v odbornosti H10 (vojenské zdravotníctvo) 5 príslušníci kurzu, ktorí absolvovali 150 hodín teoretickej a praktickej prípravy (vzdelávanie a výcvik boli vedené príslušníkmi Úradu hlavného lekára),
  • v odbornosti S18 (vojenská duchovná služba) 2 príslušníci kurzu, ktorí absolvovali 150 hodín teoretickej, praktickej prípravy a odbornej stáže (vzdelávanie a výcvik boli vedené príslušníkmi Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky a útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky),
  • v odbornosti C20 (ochrana utajovaných skutočností) 3 príslušníci kurzu, ktorí absolvovali 292 hodín teoretickej a praktickej prípravy (vzdelávanie bolo vedené príslušníkmi pracoviska bezpečnosti a OUS Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši).
    K úspešnému zavŕšeniu vzdelávania týchto odborností vo VODK prispeli pplk. Mgr. Marian Bodolló, plk. ThMgr. František Počurek a plk. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH. Osvedčenia o absolvovaní kurzov VODK slávnostne odovzdal riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD.
  
  
  
        Ďašie fotografie   npor. Ing. Ivan Šmihovský    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17436)