Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Absolventi VODK 2015 v odbornostiach G40 a S11
 
    V termíne od 19. januára do 13. marca 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
    Vstupné odborné dôstojnícke kurzy (VODK) dňa 13. marca 2015 ukončili:
  • V odbornosti G40 (RCHBO) 4 príslušníci kurzu, ktorí absolvovali 280 hodín teoretickej, praktickej prípravy a odbornej stáže.
    Vzdelávanie a výcvik boli vedené v hlavnej miere príslušníkmi práporu RCHBO Rožňava, príslušníkmi práporu výcviku Martin, ako aj príslušníkmi katedry strojárstva a centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl.
  • V odbornosti S11 (právna služba) 1 príslušníčka kurzu, ktorá absolvovala 284 hodín teoretickej, praktickej prípravy a odbornej stáže.
    Vzdelávanie a výcvik boli vedené príslušníčkou rektorátu AOS
    npor. JUDr. Katarínou ŽUFFOVOU-ŠULCOVOU, príslušníkmi Úradu legislatívy a práva Ministerstva obrany Slovenskej republiky Bratislava, ako aj príslušníkmi VÚ 8024 Rožňava.

    Osvedčenia o absolvovaní VODK slávnostne odovzdal náčelník oddelenia odborných kurzov pplk. Ing. Milan Švrlo.
 
  
    npor. Ing. Ivan Šmihovský    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17343)