Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Majstrovstvá AOS v basketbale trojíc
 
    Dňa 10. júna 2015 boli katedrou telesnej výchovy a športu organizované Majstrovstvá akadémie ozbrojených síl v basketbale trojíc (streetbasketbale).

    Tento tradičný vysokoškolský šport sa postupne vytráca z repertoáru vysokoškolských súťaží. Zrejme je to spôsobené systémom vyučovania telesnej výchovy na základných a stredných školách, kde sa tomuto športu, náročnému na pohybové zručnosti, nevenuje dostatočná pozornosť. V podmienkach AOS sa to prejavilo aj v tom, že do turnaja sa prihlásili len dve družstvá.

    Po urputnom boji sa víťazmi stali študenti 1. ročníka Teodor Szabó, Štefan Križák a Peter Hovančík. Zvíťazili 11:7 nad družstvom kadetov 2. ročníka.
  
  
    text a foto: PaedDr. Karel Vrbka, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17350)