Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Majstrovstvá AOS v basketbale trojíc
 
    Dňa 10. júna 2015 boli katedrou telesnej výchovy a športu organizované Majstrovstvá akadémie ozbrojených síl v basketbale trojíc (streetbasketbale).

    Tento tradičný vysokoškolský šport sa postupne vytráca z repertoáru vysokoškolských súťaží. Zrejme je to spôsobené systémom vyučovania telesnej výchovy na základných a stredných školách, kde sa tomuto športu, náročnému na pohybové zručnosti, nevenuje dostatočná pozornosť. V podmienkach AOS sa to prejavilo aj v tom, že do turnaja sa prihlásili len dve družstvá.

    Po urputnom boji sa víťazmi stali študenti 1. ročníka Teodor Szabó, Štefan Križák a Peter Hovančík. Zvíťazili 11:7 nad družstvom kadetov 2. ročníka.
  
  
    text a foto: PaedDr. Karel Vrbka, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122243)