Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
    Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl absolvovali od 16. - 20. februára 2015 blokový výcvik, ktorý predstavuje praktickú časť Vojenského programu. Výcvik pozostával z taktickej, streleckej, ženijnej, spojovacej a zdravotnej prípravy.

    V taktickej príprave cvičili kadeti útok, boj na zdržanie, obranu bojového postavenia, obranu a ochranu základne.

    V streleckej príprave boli cvičiaci rozdelení na tri pracoviská, v ktorých preberali účel, TTÚ (takticko-technické údaje) Sa vz.58, Pi vz.82 a UG vz.59L. Na druhom pracovisku nacvičovali činnosť na prípravnej a palebnej čiare a na treťom trénovali weapon handling (manipulácia so zbraňami).

    Ženijná príprava obsiahla nácvik činnosti pri nájdení UXO (nevybuchnutá munícia). Kadeti v spojovacom nácviku cvičili zriadenie rádiostanice RF-10 a komunikáciu v anglickom jazyku. Napokon v zdravotnej príprave si získané teoretické znalosti v poskytovaní prvej pomoci precvičili prakticky a taktiež precvičovali odsun zraneného.

    Výcvik bol vykonávaný v závislosti na tematike na PC Kaleník a na cvičiskách AOS v zimnom výstroji. Riadil ho veliteľ ročníka kpt. Ing. Zdenko Targoš a viedli ho starší inštruktori výcviku Školských jednotiek AOS nrtm. Juraj Matejbus, nrtm. Petr Bezouška a nrtm. Vlastimil Kráľ.

    V nasledujúcich dvoch týždňoch budú kadeti realizovať výcvik v rámci Zimného telovýchovného sústredenia v horskej a podhorskej oblasti Nízkych Tatier pod vedením učiteľov z Katedry telesnej výchovy a športu AOS.
  
  
        
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7921)