Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
    Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl absolvovali od 16. - 20. februára 2015 blokový výcvik, ktorý predstavuje praktickú časť Vojenského programu. Výcvik pozostával z taktickej, streleckej, ženijnej, spojovacej a zdravotnej prípravy.

    V taktickej príprave cvičili kadeti útok, boj na zdržanie, obranu bojového postavenia, obranu a ochranu základne.

    V streleckej príprave boli cvičiaci rozdelení na tri pracoviská, v ktorých preberali účel, TTÚ (takticko-technické údaje) Sa vz.58, Pi vz.82 a UG vz.59L. Na druhom pracovisku nacvičovali činnosť na prípravnej a palebnej čiare a na treťom trénovali weapon handling (manipulácia so zbraňami).

    Ženijná príprava obsiahla nácvik činnosti pri nájdení UXO (nevybuchnutá munícia). Kadeti v spojovacom nácviku cvičili zriadenie rádiostanice RF-10 a komunikáciu v anglickom jazyku. Napokon v zdravotnej príprave si získané teoretické znalosti v poskytovaní prvej pomoci precvičili prakticky a taktiež precvičovali odsun zraneného.

    Výcvik bol vykonávaný v závislosti na tematike na PC Kaleník a na cvičiskách AOS v zimnom výstroji. Riadil ho veliteľ ročníka kpt. Ing. Zdenko Targoš a viedli ho starší inštruktori výcviku Školských jednotiek AOS nrtm. Juraj Matejbus, nrtm. Petr Bezouška a nrtm. Vlastimil Kráľ.

    V nasledujúcich dvoch týždňoch budú kadeti realizovať výcvik v rámci Zimného telovýchovného sústredenia v horskej a podhorskej oblasti Nízkych Tatier pod vedením učiteľov z Katedry telesnej výchovy a športu AOS.
  
  
        
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17373)