Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Projektový manažment a jeho uplatňovanie v OS SR
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnil kurz „Projektový manažment“, určený pre projektových manažérov a členov projektových tímov.

    Tejto vzdelávacej aktivity, konanej v termíne od 25. do 29. mája 2015, sa zúčastnili profesionálni vojaci z vojenských útvarov a zariadení OS SR a zamestnanci z Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality z Trenčína. Vzdelávací obsah kurzu bol rozčlenený do 5 dní a odborne ho prezentovali učitelia z katedier manažmentu a informatiky.

    Garant kurzu Ing. Lubomír Belan, PhD. zoznámil účastníkov s problematikou podrobného plánovania, realizácie a ukončenia projektu, Ing. Soňa Jirásková, PhD. sa zamerala na finančné riadenie, doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. na kvalitu a prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. na softvérovú podporu projektového manažmentu.

    Teoretické poznatky z tejto problematiky aplikoval do praxe Ing. Stanislav Minarech zo SEMPO MO SR, a to v prednáške na tému „Projektové riadenie v rezorte ministerstva obrany“.

    Účastníci kurzu v zostave projektového tímu mali možnosť overiť si cvičením získané teoretické poznatky, čo vysoko ocenili.

    Na záver kurzu obdržali osvedčenie o absolvovanom vzdelaní a kompletný študijný materiál k preberanej problematike.
  
  
  
    text a foto: Ing. Lubomír Belan, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17371)