Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Projektový manažment a jeho uplatňovanie v OS SR
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnil kurz „Projektový manažment“, určený pre projektových manažérov a členov projektových tímov.

    Tejto vzdelávacej aktivity, konanej v termíne od 25. do 29. mája 2015, sa zúčastnili profesionálni vojaci z vojenských útvarov a zariadení OS SR a zamestnanci z Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality z Trenčína. Vzdelávací obsah kurzu bol rozčlenený do 5 dní a odborne ho prezentovali učitelia z katedier manažmentu a informatiky.

    Garant kurzu Ing. Lubomír Belan, PhD. zoznámil účastníkov s problematikou podrobného plánovania, realizácie a ukončenia projektu, Ing. Soňa Jirásková, PhD. sa zamerala na finančné riadenie, doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. na kvalitu a prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. na softvérovú podporu projektového manažmentu.

    Teoretické poznatky z tejto problematiky aplikoval do praxe Ing. Stanislav Minarech zo SEMPO MO SR, a to v prednáške na tému „Projektové riadenie v rezorte ministerstva obrany“.

    Účastníci kurzu v zostave projektového tímu mali možnosť overiť si cvičením získané teoretické poznatky, čo vysoko ocenili.

    Na záver kurzu obdržali osvedčenie o absolvovanom vzdelaní a kompletný študijný materiál k preberanej problematike.
  
  
  
    text a foto: Ing. Lubomír Belan, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7920)