Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Projektový manažment a jeho uplatňovanie v OS SR
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnil kurz „Projektový manažment“, určený pre projektových manažérov a členov projektových tímov.

    Tejto vzdelávacej aktivity, konanej v termíne od 25. do 29. mája 2015, sa zúčastnili profesionálni vojaci z vojenských útvarov a zariadení OS SR a zamestnanci z Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality z Trenčína. Vzdelávací obsah kurzu bol rozčlenený do 5 dní a odborne ho prezentovali učitelia z katedier manažmentu a informatiky.

    Garant kurzu Ing. Lubomír Belan, PhD. zoznámil účastníkov s problematikou podrobného plánovania, realizácie a ukončenia projektu, Ing. Soňa Jirásková, PhD. sa zamerala na finančné riadenie, doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. na kvalitu a prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc. na softvérovú podporu projektového manažmentu.

    Teoretické poznatky z tejto problematiky aplikoval do praxe Ing. Stanislav Minarech zo SEMPO MO SR, a to v prednáške na tému „Projektové riadenie v rezorte ministerstva obrany“.

    Účastníci kurzu v zostave projektového tímu mali možnosť overiť si cvičením získané teoretické poznatky, čo vysoko ocenili.

    Na záver kurzu obdržali osvedčenie o absolvovanom vzdelaní a kompletný študijný materiál k preberanej problematike.
  
  
  
    text a foto: Ing. Lubomír Belan, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122272)