Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

"Degradácia technických systémov"
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa konal 14. ročník medzinárodnej konferencie s názvom „Degradácia technických systémov“, a to v dňoch 8. - 11. apríla 2015. Už tradične ju organizovali Katedra strojárstva AOS, Technická univerzita vo Varšave, Žilinská univerzita a TU v Lubline. Zúčastnilo sa jej 75 odborníkov, z toho takmer 2/3 z Poľska. Konferencia tak predstavuje slovensko – poľské fórum, ktoré porovnáva výsledky v oblasti techniky a moderných technológií a prepája vedecký potenciál obidvoch krajín.

    V jej programe odznelo 30 odborných vystúpení v sekciách: Vozidlá, Vozidlá a elektronika, Diagnostika, Robotika. V sekcii „Diagnostika“ sa na konferencii prezentovala AOS prácou učiteľov katedry strojárstva Ing. Miroslava Marka, PhD. a Ing. Mária Štiavnického, PhD. s názvom: „Motorový olej s veľmi dlhou životnosťou“.

    Značne početná bola „posterová sekcia“ (44 prác), v ktorej boli bohato zastúpené príspevky mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov technických smerov. Je to aj preto, že konferencia už od svojho 11. ročníka aktívne včleňuje mladých ľudí do svojho programu, ktorý sa zameriava na nové poznatky v oblasti technických vied.

    Akadémiu ozbrojených síl v tejto sekcii prezentovali: doktorandi katedry strojárstva por. Ing. Samuel Filípek s prácou „Redukcia prenikania tepelnej energie v mobilnej vojenskej technike“, por. Ing. Peter Halgaš „Zníženie efektu výbuchu s využitím rôznych variant dna korby“ a študent Filip Franó s prácou „Hybridný pohon bezposádkového pozemného vozidla“. Všetkých troch študentov odborne, ako školiteľ, vedie prof. Ing. Peter Droppa, PhD., vedúci katedry strojárstva.

    „Konferencia je významnou vzdelávacou a vedeckou aktivitou, podporujúcou výmenu nových poznatkov a praktických skúseností v mnohých odvetviach techniky,“
povedal na jej otvorení prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7918)