Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015
 
    Na otvorení 6. ročníka medzinárodnej konferencie „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015“ prof. Ing. Vojtech Jurčák, PhD., vedúci Katedry bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl povedal: „Problematika bezpečnosti v súčasnej dobe silne rezonuje, preto cieľom konferencie je prehodnotiť aktuálny stav bezpečnosti nášho regiónu“. Konferencia sa konala v réžii katedry v dňoch 22. - 23. októbra v Liptovskom Jáne za účasti 65 odborníkov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska a Slovenska. Jej cieľom bolo prehodnotiť nové aspekty bezpečnostnej politiky, globálnej bezpečnosti, riešení krízových situácií.

    Na tomto ročníku konferencie bolo prezentovaných 21 prednášok a diskusných príspevkov v 4 tematických blokoch, a to medzinárodná bezpečnosť, národná bezpečnosť, bezpečnostná teória a prax a aspekty rozvoja ozbrojených síl. Rad vystúpení sa na konferencii zaoberal problémami súčasného bezpečnostného prostredia, bezpečnostných hrozieb a ich eliminácie s dôrazom na masovú migráciu do Európy, ďalej multilateralitou sveta, sociálno-ekonomickými dôsledkami antiteroristických operácií, sociálnou zraniteľnosťou národov. V uvedených blokoch rezonovali aj vystúpenia o regionálnej bezpečnosti v kontexte s globálnou bezpečnosťou, s dimenziou elektronickej a informačnej bezpečnosti a spôsobilosťami ozbrojených síl pre plnenie úloh v operáciách organizácií medzinárodného krízového manažmentu..

    Výstižný aktuálny pohľad na súčasnú bezpečnostnú situáciu vystihol citát: „Dnešný svet sa prestáva meniť, je už iný“, ktorý použil vo svojom vystúpení Dr. Jindřich Nový, PhD. (ČR), ktorý sa zaoberal multilaterálnym svetom a pozíciami jeho nových centier.

    Konferencia sa konala pod gesciou štátneho tajomníka MO SR Miloša Koterca a náčelníka GŠ OS SR genpor. Milana Maxima.

    Na konferencii sa zúčastnili brig. gen. Ondřej Novosad, veliteľ Pozemných síl OS SR a plk. Ing. Vladimír Kováč, zástupca veliteľa Vzdušných síl OS SR.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -hg-, -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122270)