Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015
 
    Na otvorení 6. ročníka medzinárodnej konferencie „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015“ prof. Ing. Vojtech Jurčák, PhD., vedúci Katedry bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl povedal: „Problematika bezpečnosti v súčasnej dobe silne rezonuje, preto cieľom konferencie je prehodnotiť aktuálny stav bezpečnosti nášho regiónu“. Konferencia sa konala v réžii katedry v dňoch 22. - 23. októbra v Liptovskom Jáne za účasti 65 odborníkov z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska a Slovenska. Jej cieľom bolo prehodnotiť nové aspekty bezpečnostnej politiky, globálnej bezpečnosti, riešení krízových situácií.

    Na tomto ročníku konferencie bolo prezentovaných 21 prednášok a diskusných príspevkov v 4 tematických blokoch, a to medzinárodná bezpečnosť, národná bezpečnosť, bezpečnostná teória a prax a aspekty rozvoja ozbrojených síl. Rad vystúpení sa na konferencii zaoberal problémami súčasného bezpečnostného prostredia, bezpečnostných hrozieb a ich eliminácie s dôrazom na masovú migráciu do Európy, ďalej multilateralitou sveta, sociálno-ekonomickými dôsledkami antiteroristických operácií, sociálnou zraniteľnosťou národov. V uvedených blokoch rezonovali aj vystúpenia o regionálnej bezpečnosti v kontexte s globálnou bezpečnosťou, s dimenziou elektronickej a informačnej bezpečnosti a spôsobilosťami ozbrojených síl pre plnenie úloh v operáciách organizácií medzinárodného krízového manažmentu..

    Výstižný aktuálny pohľad na súčasnú bezpečnostnú situáciu vystihol citát: „Dnešný svet sa prestáva meniť, je už iný“, ktorý použil vo svojom vystúpení Dr. Jindřich Nový, PhD. (ČR), ktorý sa zaoberal multilaterálnym svetom a pozíciami jeho nových centier.

    Konferencia sa konala pod gesciou štátneho tajomníka MO SR Miloša Koterca a náčelníka GŠ OS SR genpor. Milana Maxima.

    Na konferencii sa zúčastnili brig. gen. Ondřej Novosad, veliteľ Pozemných síl OS SR a plk. Ing. Vladimír Kováč, zástupca veliteľa Vzdušných síl OS SR.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -hg-, -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7919)