Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Katedra strojárstva na medzinárodnej konferencii ICMT 2015
 
    Na medzinárodnej konferencii ICMT 2015 – International Conference on Military Technology v Brne (Česká republika) v dňoch 19. - 21. 5. 2015 sa zúčastnili pedagógovia z Katedry strojárstva Akadémie ozbrojených síl - prof. Ing. Peter Droppa, PhD. a Ing. Mário Štiavnický, PhD. V sekcii „Špeciálne a bojové vozidlá", ktorú viedla Katedra bojových a špeciálnych vozidiel z Univerzity obrany Brno, predstavili aktuálnu vedecko - pedagogickú činnosť mikulášskej katedry.

    Ing. Štiavnický vo svojom vystúpení prezentoval odbornú prácu na tému „Zlepšovanie balistickej ochrany vozidiel využitím kompozitných materiálov„ (Improved Ballistic Protection of Vehicles Using Composites) a prof. Droppa predstavil problematiku „Využitia diagnostických metód na modernizáciu vozidla BVP-2„ (Application Diagnostics Methods for Modernization Vehicle IFV-2). Práce boli na katedre riešené tímovo a na uvedenej odbornej tematike participovali aj Ing. Norbert Adamec, PhD., por. Ing. Peter Kalna a por. Ing. Samuel Filípek.

    Konferencia ICMT sa koná v Brne každý druhý rok a je spojená s výstavou vojenskej techniky IDET. Tohto roku tu vystavovali svoje výrobky zástupcovia približne tridsiatich krajín.

    Zástupcovia AOS v rámci konferencie a výstavy obohatili svoje poznatky o nové postupy a technológie, ktoré sa využívajú vo vojenskej mobilnej technike.
  
        
  
    text a foto: -mš-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7916)