Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Katedra strojárstva na medzinárodnej konferencii ICMT 2015
 
    Na medzinárodnej konferencii ICMT 2015 – International Conference on Military Technology v Brne (Česká republika) v dňoch 19. - 21. 5. 2015 sa zúčastnili pedagógovia z Katedry strojárstva Akadémie ozbrojených síl - prof. Ing. Peter Droppa, PhD. a Ing. Mário Štiavnický, PhD. V sekcii „Špeciálne a bojové vozidlá", ktorú viedla Katedra bojových a špeciálnych vozidiel z Univerzity obrany Brno, predstavili aktuálnu vedecko - pedagogickú činnosť mikulášskej katedry.

    Ing. Štiavnický vo svojom vystúpení prezentoval odbornú prácu na tému „Zlepšovanie balistickej ochrany vozidiel využitím kompozitných materiálov„ (Improved Ballistic Protection of Vehicles Using Composites) a prof. Droppa predstavil problematiku „Využitia diagnostických metód na modernizáciu vozidla BVP-2„ (Application Diagnostics Methods for Modernization Vehicle IFV-2). Práce boli na katedre riešené tímovo a na uvedenej odbornej tematike participovali aj Ing. Norbert Adamec, PhD., por. Ing. Peter Kalna a por. Ing. Samuel Filípek.

    Konferencia ICMT sa koná v Brne každý druhý rok a je spojená s výstavou vojenskej techniky IDET. Tohto roku tu vystavovali svoje výrobky zástupcovia približne tridsiatich krajín.

    Zástupcovia AOS v rámci konferencie a výstavy obohatili svoje poznatky o nové postupy a technológie, ktoré sa využívajú vo vojenskej mobilnej technike.
  
        
  
    text a foto: -mš-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17348)