Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Nový rok začali cvičením
 
    Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl začali nový rok 2015 cvičením v teréne. V rámci Vojenského programu vykonali 8. januára výcvik z taktickej prípravy na tému „Útok čaty s úplnou prípravou“. Jeho cieľom bolo prakticky precvičiť teoretické znalosti kadetov jednak pri plánovaní útoku a samozrejme pri jeho realizácii. Cvičenia sa zúčastnilo 61 kadetov, ktorí boli rozdelení do 2 čiat na 2 pracoviská. Na hlavnom pracovisku precvičovali útok s úplnou prípravou (príprava, úder, konsolidácia a reorganizácia) a na druhom, pomocnom pracovisku, formácie pohybu družstva počas taktického presunu. Čaty sa na pracoviskách následne vymenili.

    Zamestnanie bolo vedené pod taktickým námetom. Celkovou úlohou cvičenia bolo útokom zničiť povstalcov hnutia Ballah v OBJ DELTA za účelom zmocniť sa daného priestoru a tým umožniť prísun humanitárnej pomoci do postihnutej oblasti.

    Zamestnanie prebehlo pod dohľadom inštruktorov Školských jednotiek nrtm. Juraja Matejbusa, nrtm. Vlastimila Kráľa a nrtm. Petra Bezoušku. Cvičenia sa aktívne zúčastnil aj učiteľ katedry bezpečnosti a obrany npor. Ing. Michal Hrnčiar ako odborný poradca.

    Útok bol vykonaný s použitím imitačnej munície a nasadením OPFOR (skupina Ballah), ktorá bola imitovaná kadetmi tak, aby sa výcvik čo najviac priblížil reálnej situácii.

    „Kadeti si v tomto zamestnaní prakticky precvičili činnosť veliteľa čaty, veliaceho poddôstojníka čaty, veliteľov a zástupcov veliteľov družstiev pri príprave a vykonaní útoku, plánovací proces na jednotlivých stupňoch velenia malých taktických jednotiek (TLP), aj činnosť čaty v jednotlivých fázach útoku. Okrem taktickej prípravy si kadeti precvičili aj rádiovú komunikáciu , čítanie máp a orientáciu v teréne“, uviedol riadiaci zamestnania, veliteľ ročníka Gerlach, kpt. Ing. Zdenko Targoš.

    Medzi kadetov, ktorí úlohy výcvikového dňa splnili výborne, patrili - voj. Denis Podolínsky, voj. Jakub Murček, voj. Terézia Švajlenová, voj. Jakub Fabišík a voj. Lukáš Laškoti.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7917)