Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Spoločné vzdelávanie študentov z Belgicka a Rumunska v AOS
 
    Na Katedre strojárstva Akadémie ozbrojených síl (AOS) sa spolu vzdelávali študenti z Belgicka a Rumunska. Kým Belgičania pôsobia v AOS len týždeň (13. - 20. 4. 2015) v rámci Military Erasmus, tak Rumuni z Brasova pôsobia v AOS jeden semester, a to v rámci programu Erasmus+.

    Pod vedením doc. Ing. Mariany Kuffovej, PhD. realizovali v AOS belgickí študenti Lore Viane a Jelle de Vos z Royal Military Academy, Brusel, experimentálne merania týkajúce sa prechodu tepla. Merania vykonávali termovíznou kamerou a snímky vyhodnocovali softvérom určeným pre ich spracovanie. Výsledky meraní zapracujú do svojej bakalárskej práce, v ktorej doterajšie merania vykonali v MATLABe.

    Rumunskí študenti M. Stefanescu, M. Nicolae, E. Toth z Leteckej akadémie Henri Coanda z Brasova na katedre strojárstva študujú predmety „Moderné technológie“, „3D modeling“, ktoré ich učia doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD. a Ing. Mário Štiavnický, PhD.

    16. apríla sa spojili študenti týchto krajín do spoločného vzdelávania, ktoré viedla doc. Kuffová (v anglickom jazyku). Krátku prax absolvovali v dielňach, v laboratóriu diagnostiky vozidiel a mechanických skúšok, v metalografickom laboratóriu a zoznámili sa s výzbrojou v odbornej učebni katedry.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17413)