Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Deň otvorených dverí v AOS
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil 10. februára 2015 pre záujemcov o vysokoškolské bakalárske vojenské štúdium „Deň otvorených dverí“ (DOD). Aula školy bola plná, viac ako 430 mladých ľudí, nastávajúcich maturantov, niektorí s rodičmi, niektorí s kamarátmi, sa prišlo zoznámiť s akadémiou, jej poslaním, vzdelávacou a výcvikovou ponukou. Hovorí sa „je lepšie raz vidieť ako sto razy počuť“. Aj preto sa účastníci DOD, prichádzajúci zo všetkých kútov Slovenska, zoznámili konkrétne slovom aj obrazom s podmienkami prijatia na štúdium, s jednotlivými študijnými programami a s vojenským programom kadeta. Po širokom spektre informácií, ktoré v aule akadémie záujemcom poskytli renomovaní odborníci z Personálneho úradu OS SR, Oddelenia vysokoškolského vzdelávania, Školských jednotiek a katedier, si účastníci DOD prezreli areál školy.

    „Akadémia ozbrojených síl prijíma do 28. februára 2015 prihlášky na denné 3 ročné vojenské bakalárske štúdium v nasledovných študijných programoch: Manažment vojenskej organizácie, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Elektronické systémy a Vojenské spojovacie a informačné systémy“, uviedla Mgr. Pavlína Adamíková, vedúca Oddelenia vysokoškolského vzdelávania AOS.
  
  
    -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17435)