Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Deň otvorených dverí v AOS
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil 10. februára 2015 pre záujemcov o vysokoškolské bakalárske vojenské štúdium „Deň otvorených dverí“ (DOD). Aula školy bola plná, viac ako 430 mladých ľudí, nastávajúcich maturantov, niektorí s rodičmi, niektorí s kamarátmi, sa prišlo zoznámiť s akadémiou, jej poslaním, vzdelávacou a výcvikovou ponukou. Hovorí sa „je lepšie raz vidieť ako sto razy počuť“. Aj preto sa účastníci DOD, prichádzajúci zo všetkých kútov Slovenska, zoznámili konkrétne slovom aj obrazom s podmienkami prijatia na štúdium, s jednotlivými študijnými programami a s vojenským programom kadeta. Po širokom spektre informácií, ktoré v aule akadémie záujemcom poskytli renomovaní odborníci z Personálneho úradu OS SR, Oddelenia vysokoškolského vzdelávania, Školských jednotiek a katedier, si účastníci DOD prezreli areál školy.

    „Akadémia ozbrojených síl prijíma do 28. februára 2015 prihlášky na denné 3 ročné vojenské bakalárske štúdium v nasledovných študijných programoch: Manažment vojenskej organizácie, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Elektronické systémy a Vojenské spojovacie a informačné systémy“, uviedla Mgr. Pavlína Adamíková, vedúca Oddelenia vysokoškolského vzdelávania AOS.
  
  
    -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122330)