Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Kadeti nacvičovali aj činnosť na kontrolnom prepúšťacom mieste
 
    Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl absolvovali podľa vojenského programu blokový výcvik v dňoch 21. 9. – 2. 10. 2015. Pod vedením inštruktorov Školských jednotiek nrtm. Vlastimila Kráľa, nrtm. Petra Bezouška a nrtm. Petra Pavelicu precvičovali taktické situácie vedenia obrany a útoku a plánovací proces na stupni čata.

    V rámci tohto výcviku sa zúčastnili aj dvojdňového cvičenia v horskom prostredí cvičiska Kaleník s prenocovaním pod „holým nebom“ (30. 9. - 1. 10. 2015).

    Prvý deň na Kaleníku za chladného jesenného počasia kadeti rozdelení do dvoch skupín precvičovali činnosť na kontrolnom prepúšťacom mieste, kde sa podrobnejšie zaoberali postupom pri kontrole a obhliadaní osôb a motorových vozidiel, zaisťovaním bezpečnosti miesta kontroly, všeobecnými pravidlami a medzinárodnými nariadeniami priebehu kontroly a „prepúšťania“ rizikových osôb a vozidiel. Sami kadeti „hrali“ rizikové osoby a svojim kontrolujúcim kolegom pripravili aj skryté nástrahy. Nácvik korigovali inštruktori Školských jednotiek, upresňovali postoje, správanie, konanie kadetov počas procesu nácviku. Kým jedna skupina precvičovala kontrolnú činnosť na prepúšťacom mieste, druhá skupina kadetov si cizelovala zručnosti manipulácie so samopalom vz. 58. V podvečerných a nočných hodinách si kadeti precvičili činnosť strážneho zabezpečenia objektu.

    Na druhý deň cvičenia sa peši presunuli z Kaleníka do akadémie a prešli tak 17 km po trase Kaleník - Jamník - Uhorská Ves - akadémia. Presun trval cca 3 hodiny. Na cvičení a pochode si preverili svoje schopnosti, psychickú a fyzickú odolnosť a získané poznatky z teoretickej výučby v rámci vojenského programu.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17368)