Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Students´ Scientific Conference 2015 - V4 GROUP
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa 26. mája 2015 konal 18. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), a to za medzinárodnej účasti. Do súťaže o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu sa zapojilo 35 študentov z vysokých vojenských škôl v rámci krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a svoje práce na konferencii predstavili i študenti z Rumunska, ktorí v AOS študujú v rámci programu Erasmus+.

    ŠVK v AOS podporuje šírenie vedeckých poznatkov, najmä z oblasti vojenskej vedy, techniky a informatiky, ekonómie a logistiky, spoločenských vied, národnej a medzinárodnej bezpečnosti.

    Pre študentov vojenských škôl vytvára významný priestor na súťažné prezentovanie svojich vedeckých a odborných prác, na komunikáciu a výmenu názorov k prezentovanej odbornej problematike, na porovnávanie skúseností vo vedeckej práci, v obhajovaní výsledkov, formulovaní vedeckých súvislostí a záverov.

    Súťaž otvoril rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý ocenil fakt, že do tohoročnej ŠVK sa aktívne zapojilo 25 študentov z AOS. Poďakoval konzultantom prác a učiteľom akadémie, ktorí zasadli do odborných komisií v 5 sekciách súťaže, aby hodnotili prezentované práce.

    ŠVK krajín V4 sa konala v gescii prorektora pre vedu AOS doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. Jej sponzormi boli Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš a mesto Liptovský Mikuláš.

    Najväčší počet prác súťažilo v sekcii Informatika (11 prác). Predseda komisie tejto sekcie mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD. ju zhodnotil nasledovne: "Z hľadiska obsahového zamerania boli súťažné práce orientované do problematiky Cyber Defence (implementácia kryptografických algoritmov, analýza komunikácie v počítačových sieťach, monitorovanie prístupu k súborom, realizácia penetračných testov, bezpečnosť IP telefónie, realizácia analýzy rizík). Všetky súťažné práce boli riešené dlhodobejšie v rámci bakalárskych projektov, čomu zodpovedala aj ich obsahová úroveň. Študenti prezentovali vo svojich prácach pôvodné výsledky a predviedli schopnosť reagovať na otázky v následnej diskusii. Súťažné práce, umiestnené na prvých troch miestach kvalitatívne prevyšovali ostatné práce".

    Výsledky súťaže:
  Sekcia: STROJÁRSTVO
     (predseda komisie: prof. Ing. Peter Droppa, PhD.)
 1. Bc. Ondřej FLÁŠAR (Univerzita obrany, Brno, Česká republika)
  THE DESIGN OF THE ECCENTRIC GEAR FOR UTILIZATION IN AIRCRAFT ENGINEERING
 2. Štefan KUNÁŠ (AOS)
  PROPOSALS FOR INCREASE THE TENSILE CHARACTERISTIC OF THE VEHICLE ALIGÁTOR 4X4
 3. Michal MOKRÝ (AOS)
  POSSIBLE WAYS OF MODERNIZING DRIVE SYSTEM OF IFV-2
  Sekcia: ELEKTRONIKA
     (predseda komisie: doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.)
 1. Ernest SZCZEPANIAK (Military University of Technology, Varšava, Poľsko)
  IMPLEMENTATION OF THE IEEE 802.11 STANDARD BASED ON THE ETTUS-USRP PLATFORM
 2. Juraj ONDREK (AOS)
  POSIBILITIES OF THE SOFTWARE-DEFINED RECEIVERS IN THE COMMUNICATIONS INTELLIGENCE
 3. Marek LIPTÁK (AOS)
  SIMULATION OF SIMPLEX RADIO COMMUNICATION IN LAN NETWORKS
  Sekcia: INFORMATIKA
     (predseda komisie: mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD.)
 1. Michal KOVÁČ (AOS)
  ANALYSIS OF NETWORK COMMUNICATION
 2. Péter SZEGEDI (National University of Publice Service, Budapešť, Maďarsko)
  IMPLEMENTING A CRYPTO DEVICE
 3. Bohumil ČERVENKA (AOS)
  ACCESS MONITORING AND ITS UTILISATION FOR SECURITY
  Sekcia: MANAŽMENT, EKONOMIKA a LOGISTIKA
     (predseda komisie: doc. Ing. Miroslav Školník, PhD.)
 1. por. Bc. Daniela MLYNÁROVÁ (AOS)
  THE ECONOMIC ASPECTS OF QUALITY OF LIFE OF PROFESSIONAL SOLDIERS
 2. por. Bc. Nikola BEZOUŠKOVÁ (AOS)
  THE ANALYSIS OF LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF PROFESSIONAL SOLDIERS OF THE ARMED FORCES OF THE SLOVAK REPUBLIC AND THE OPTION OF POSSIBLE OF INCREASING THE FINANCIAL LITERACY
 3. Lucyna SZACIŁŁO (National Defence University, Varšava, Poľsko)
  POLISH SEA PORTS AND MACROECONOMIC INTERDEPENDENCE AND COOPERATION THE ECONOMIES OF V 4 GROUP
  Sekcia: SPOLOČENSKÉ VEDY, NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ
     (predseda komisie: doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.)
 1. por. Bc. et Bc. Jakub SASARÁK (AOS)
  THE ANALYSIS OF THE ROLES OF THE SLOVAK REPUBLIC ARMED FORCES IN THE SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC
 2. Przemysław ZERA (National Defence University, Varšava, Poľsko)
  REBEL WAR - A NEW GOD OF THE 21ST CENTURY
 3. Tatiana FALISOVÁ (AOS)
  ANALYSIS AND EVALUATION OF TRAINING RISKS
  
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7925)