Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Výcvik študentov PU v AOS
 
    Úspešná spolupráca medzi Akadémiou ozbrojených síl (AOS) a Prešovskou univerzitou (PU) v oblasti výchovno - vzdelávacieho procesu pokračuje.

    Študenti PU sa 15. 6. 2015 zúčastnili v AOS odbornej prípravy, počas ktorej sa oboznámili s poslaním, úlohou akadémie a jej centra vzdelávania. Do programu tejto jednodennej prípravy študentov PU zahrnula AOS aj ukážky a informácie o možnostiach využiteľnosti simulačného centra akadémie pri spoločných cvičeniach záchranných zložiek a OS SR.

    V špeciálnej časti vzdelávania sa prešovskí študenti zoznámili s konštrukciou ručných zbraní, účelom ich použitia, účinkami pechotnej munície na ľudský organizmus, ale aj s možnými strelnými poraneniami, s ktorými môžu v rámci svojej praxe prichádzať do styku.

    Spolupráca obidvoch vysokých škôl sa uskutočňuje na základe dohody, podľa ktorej sa príslušníci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníckych odborov PU podieľajú na príprave kadetov Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl a naopak Centrum vzdelávania AOS poskytuje PU pomoc pri zabezpečení odbornej výučby vo vyššie uvedených oblastiach.
  
  
        Ďalšie fotografie   kpt. Ing. Juraj Oginčuk    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7930)