Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

CAX "Wild Lynx 2015"
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl sa uskutočnil v dňoch 21. - 25. septembra 2015 Komplexný štábny nácvik s podporou simulačných technológií (CAX) s názvom "Wild Lynx". Nácviku sa zúčastnilo 44 profesionálnych vojakov 12. mechanizovaného práporu z Nitry. Témou cvičenia bolo „Vedenie útočnej operácie v konflikte vysokej intenzity“. Taktickým námetom cvičenia bolo vedením operácie riešiť vyhrotené etnické konflikty na štátnej hranici, zasiahnutie v krízovej oblasti, zamedzenie rozšírenia konfliktu na vlastné územie. Následne vytvorenie bezpečného prostredia stabilizačnou a bezpečnostnou operáciou, spoluprácou s vládnymi, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami.

    Cieľmi KŠN bolo overiť funkčnosť platných štandardných operačných postupov počas riadenia operácie, využitie aktuálneho softvérového vybavenia C2-SYS-TS v operácii, zladiť činnosť oddelení a skupín veliteľstva a štábu mechanizovaného práporu, precvičiť integráciu palebnej podpory počas operácie a v závere analyzovať priebeh cvičenia v zmysle Lessons Learned. Riadiacim cvičenia bol pplk. Ing. Imrich Hanula. Tretí deň sa cvičenia zúčastnil aj plk. Ing. Vladimír Kubáň, veliteľ 1. mechanizovanej brigády, ktorý kvitoval, že v Simulačnom centre AOS vykonal v júni 2015 komplexný štábny nácvik v analogickom taktickom námete aj 13. mechanizovaný prápor Levice.

    Na cvičeniach boli využité softwarové a hardwarové prostriedky a získané poznatky z riešenia Projektu 2.2/04 Výskumnej agentúry z operačného programu Výskum a vývoj s názvom „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií“.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7922)