Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


CAX "Pegas 2015"
 
    Na cvičenie s podporou simulačných technológií (CAX) Pegas v roku 2014, konanom v Akadémii ozbrojených síl, nadviazalo cvičenie Pegas 2015. Uskutočnilo sa v dňoch 23. -27. novembra 2015 v jej Simulačnom centre.

    Cvičenia sa zúčastnilo 20 vybratých profesionálnych vojakov z Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín a z 2 tímov riadenia presunov - práporu logistiky Hlohovec a práporu CSS Prešov. Téma cvičenia „Nácvik deklarovaných spôsobilostí TRP (tímu riadenia personálu) pri poskytovaní RSOM (prijatie, usporiadanie, následný presun nasadzovaných jednotiek) z pohľadu hostiteľskej krajiny“ bola rovnakou ako na cvičení roku 2014, s tým rozdielom, že toto posledné cvičenie bolo certifikačné. „Jeho úlohou bolo potvrdiť dosiahnutie FOC (plnej operačnej pripravenosti k nasadeniu)“, - povedal riadiaci cvičenia mjr. Ing. Stanislav Andrejko.

    Účastníci cvičenia Pegas 2015 vychádzali z taktického námetu, organizačného nariadenia a stanovených metodických postupov, reagovali na rôzne nastavené incidenty a krízové situácie pri presunoch tak, aby sa zohľadnila ich bezpečnosť a splnené boli požiadavky veliteľa brigády. Cvičením si overili deklarované spôsobilosti, pracovné postupy riadenia presunov podľa dispečerského operátora v súlade so štandardnými operačnými postupmi, spracovanie dokumentov pri riadení dopravy a hlásenia (Reporting system) o situácii v priestore operácie a napokon aj zosúladenie činnosti TRP s nadriadenými prvkami.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17371)