Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

CAX "Pegas 2015"
 
    Na cvičenie s podporou simulačných technológií (CAX) Pegas v roku 2014, konanom v Akadémii ozbrojených síl, nadviazalo cvičenie Pegas 2015. Uskutočnilo sa v dňoch 23. -27. novembra 2015 v jej Simulačnom centre.

    Cvičenia sa zúčastnilo 20 vybratých profesionálnych vojakov z Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín a z 2 tímov riadenia presunov - práporu logistiky Hlohovec a práporu CSS Prešov. Téma cvičenia „Nácvik deklarovaných spôsobilostí TRP (tímu riadenia personálu) pri poskytovaní RSOM (prijatie, usporiadanie, následný presun nasadzovaných jednotiek) z pohľadu hostiteľskej krajiny“ bola rovnakou ako na cvičení roku 2014, s tým rozdielom, že toto posledné cvičenie bolo certifikačné. „Jeho úlohou bolo potvrdiť dosiahnutie FOC (plnej operačnej pripravenosti k nasadeniu)“, - povedal riadiaci cvičenia mjr. Ing. Stanislav Andrejko.

    Účastníci cvičenia Pegas 2015 vychádzali z taktického námetu, organizačného nariadenia a stanovených metodických postupov, reagovali na rôzne nastavené incidenty a krízové situácie pri presunoch tak, aby sa zohľadnila ich bezpečnosť a splnené boli požiadavky veliteľa brigády. Cvičením si overili deklarované spôsobilosti, pracovné postupy riadenia presunov podľa dispečerského operátora v súlade so štandardnými operačnými postupmi, spracovanie dokumentov pri riadení dopravy a hlásenia (Reporting system) o situácii v priestore operácie a napokon aj zosúladenie činnosti TRP s nadriadenými prvkami.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7920)