Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


CAX Operácia „Holy Water“
 
    Komplexný štábny nácvik (KŠN) s podporou simulačných technológií (CAX) Operácia „Holy Water“ sa uskutočnil v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl v dňoch 2. - 6. novembra 2015. Zúčastnilo sa ho 81 profesionálnych vojakov z 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec. Nácvik sa zameral na obranu a ochranu kľúčovej infraštruktúry stanovených objektov.

    KŠN sa konal v troch časových obdobiach, pričom prvé sa orientovalo na taktický presun z miesta stálej dislokácie do priestoru obrany objektov, v druhom období cvičiaci zaujali a zaistili stanovený priestor a v treťom plnili úlohy obrany a ochrany stanovených objektov. Ich úlohou bolo reagovať na rozohranú taktickú situáciu a riešiť incidenty. Boli to napr. dopravná nehoda na osi presunu, kombinovaný útok nepriateľa na hlavný priestor obrany, mínometný útok na bránený objekt a snaha nepriateľa infiltrovať ho.

    Simulácia nastavila aj ďalšie incidenty, a to zničenie vlastnej techniky tak, aby sa precvičilo logistické zabezpečenie operácie, vytvorila protesty civilného obyvateľstva, ktorému pri presune techniky a bojovej činnosti prápor poškodil pozemky. Situáciu riešil štáb cvičenia prostredníctvom právnej služby a MO SR.

    Cvičiaci pod vedením pplk. Ing. Ľubomíra Rapca denne vyhodnocovali plnenie čiastkových úloh a v posledný deň KŠN vykonali jeho záverečné vyhodnotenie.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17435)