Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


CAX Operácia „Holy Water“
 
    Komplexný štábny nácvik (KŠN) s podporou simulačných technológií (CAX) Operácia „Holy Water“ sa uskutočnil v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl v dňoch 2. - 6. novembra 2015. Zúčastnilo sa ho 81 profesionálnych vojakov z 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec. Nácvik sa zameral na obranu a ochranu kľúčovej infraštruktúry stanovených objektov.

    KŠN sa konal v troch časových obdobiach, pričom prvé sa orientovalo na taktický presun z miesta stálej dislokácie do priestoru obrany objektov, v druhom období cvičiaci zaujali a zaistili stanovený priestor a v treťom plnili úlohy obrany a ochrany stanovených objektov. Ich úlohou bolo reagovať na rozohranú taktickú situáciu a riešiť incidenty. Boli to napr. dopravná nehoda na osi presunu, kombinovaný útok nepriateľa na hlavný priestor obrany, mínometný útok na bránený objekt a snaha nepriateľa infiltrovať ho.

    Simulácia nastavila aj ďalšie incidenty, a to zničenie vlastnej techniky tak, aby sa precvičilo logistické zabezpečenie operácie, vytvorila protesty civilného obyvateľstva, ktorému pri presune techniky a bojovej činnosti prápor poškodil pozemky. Situáciu riešil štáb cvičenia prostredníctvom právnej služby a MO SR.

    Cvičiaci pod vedením pplk. Ing. Ľubomíra Rapca denne vyhodnocovali plnenie čiastkových úloh a v posledný deň KŠN vykonali jeho záverečné vyhodnotenie.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122330)