Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

CAX Operácia „Holy Water“
 
    Komplexný štábny nácvik (KŠN) s podporou simulačných technológií (CAX) Operácia „Holy Water“ sa uskutočnil v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl v dňoch 2. - 6. novembra 2015. Zúčastnilo sa ho 81 profesionálnych vojakov z 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec. Nácvik sa zameral na obranu a ochranu kľúčovej infraštruktúry stanovených objektov.

    KŠN sa konal v troch časových obdobiach, pričom prvé sa orientovalo na taktický presun z miesta stálej dislokácie do priestoru obrany objektov, v druhom období cvičiaci zaujali a zaistili stanovený priestor a v treťom plnili úlohy obrany a ochrany stanovených objektov. Ich úlohou bolo reagovať na rozohranú taktickú situáciu a riešiť incidenty. Boli to napr. dopravná nehoda na osi presunu, kombinovaný útok nepriateľa na hlavný priestor obrany, mínometný útok na bránený objekt a snaha nepriateľa infiltrovať ho.

    Simulácia nastavila aj ďalšie incidenty, a to zničenie vlastnej techniky tak, aby sa precvičilo logistické zabezpečenie operácie, vytvorila protesty civilného obyvateľstva, ktorému pri presune techniky a bojovej činnosti prápor poškodil pozemky. Situáciu riešil štáb cvičenia prostredníctvom právnej služby a MO SR.

    Cvičiaci pod vedením pplk. Ing. Ľubomíra Rapca denne vyhodnocovali plnenie čiastkových úloh a v posledný deň KŠN vykonali jeho záverečné vyhodnotenie.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7929)