Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Ukončenie 18. ZVŠK
 
    Dňa 8. 11. 2013 si na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) z rúk prorektora pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomíra Mattu prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu 12 dôstojníkov OS SR. Vecným darom za vzorné plnenie povinností boli ocenení kpt. Ing. Milan Tichý a kpt. Ing. Juraj Dobrota.

    Kurz (2. 9. – 8. 11. 2013) vo svojich 5 moduloch zahŕňal prípravu zameranú na spoločensko-vedné disciplíny, vojenskú históriu, vojenské umenie a vojenskú vedu, teóriu velenia a riadenia a štábnu prácu.

    Odborné zamestnania viedli učitelia a lektori AOS a externí lektori z rezortu obrany SR. Veliteľom ZVŠK bol mjr. Mgr. Miloslav Mlynár (CV AOS).

    Príprava profesionálnych vojakov OS SR v ZVŠK siaha do roku 2004, odvtedy sa v 18 kurzoch ZVŠK pripravilo 577 vojakov.
  
  
  
        Ďašie fotografie   text: -mm-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17351)