Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Ukončenie 18. ZVŠK
 
    Dňa 8. 11. 2013 si na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) z rúk prorektora pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomíra Mattu prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu 12 dôstojníkov OS SR. Vecným darom za vzorné plnenie povinností boli ocenení kpt. Ing. Milan Tichý a kpt. Ing. Juraj Dobrota.

    Kurz (2. 9. – 8. 11. 2013) vo svojich 5 moduloch zahŕňal prípravu zameranú na spoločensko-vedné disciplíny, vojenskú históriu, vojenské umenie a vojenskú vedu, teóriu velenia a riadenia a štábnu prácu.

    Odborné zamestnania viedli učitelia a lektori AOS a externí lektori z rezortu obrany SR. Veliteľom ZVŠK bol mjr. Mgr. Miloslav Mlynár (CV AOS).

    Príprava profesionálnych vojakov OS SR v ZVŠK siaha do roku 2004, odvtedy sa v 18 kurzoch ZVŠK pripravilo 577 vojakov.
  
  
  
        Ďašie fotografie   text: -mm-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81785)