Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 17. 08. 2018        
 Hlavná stránka


Ukončenie 18. ZVŠK
 
    Dňa 8. 11. 2013 si na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) z rúk prorektora pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomíra Mattu prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu 12 dôstojníkov OS SR. Vecným darom za vzorné plnenie povinností boli ocenení kpt. Ing. Milan Tichý a kpt. Ing. Juraj Dobrota.

    Kurz (2. 9. – 8. 11. 2013) vo svojich 5 moduloch zahŕňal prípravu zameranú na spoločensko-vedné disciplíny, vojenskú históriu, vojenské umenie a vojenskú vedu, teóriu velenia a riadenia a štábnu prácu.

    Odborné zamestnania viedli učitelia a lektori AOS a externí lektori z rezortu obrany SR. Veliteľom ZVŠK bol mjr. Mgr. Miloslav Mlynár (CV AOS).

    Príprava profesionálnych vojakov OS SR v ZVŠK siaha do roku 2004, odvtedy sa v 18 kurzoch ZVŠK pripravilo 577 vojakov.
  
  
  
        Ďašie fotografie   text: -mm-    
foto: -ds-    
  




gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 16. augusta 2018   (13454)