Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Ukončenie 18. ZVŠK
 
    Dňa 8. 11. 2013 si na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) z rúk prorektora pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomíra Mattu prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu 12 dôstojníkov OS SR. Vecným darom za vzorné plnenie povinností boli ocenení kpt. Ing. Milan Tichý a kpt. Ing. Juraj Dobrota.

    Kurz (2. 9. – 8. 11. 2013) vo svojich 5 moduloch zahŕňal prípravu zameranú na spoločensko-vedné disciplíny, vojenskú históriu, vojenské umenie a vojenskú vedu, teóriu velenia a riadenia a štábnu prácu.

    Odborné zamestnania viedli učitelia a lektori AOS a externí lektori z rezortu obrany SR. Veliteľom ZVŠK bol mjr. Mgr. Miloslav Mlynár (CV AOS).

    Príprava profesionálnych vojakov OS SR v ZVŠK siaha do roku 2004, odvtedy sa v 18 kurzoch ZVŠK pripravilo 577 vojakov.
  
  
  
        Ďašie fotografie   text: -mm-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)