Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Otvorenie 18. ZVŠK
 
    V sérii kariérnych kurzov a rozšírenej prípravy profesionálnych vojakov OS SR v kontexte s celoživotným vzdelávaním v rezorte obrany bol 3. septembra 2013 v Centre vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) otvorený 18. Základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK). Otvorenia kurzu sa zúčastnil novovymenovaný riaditeľ Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Róbert Totkovič.

    Do 18. ZVŠK nastúpilo 12 dôstojníkov z rezortu obrany, ktorí sa budú vzdelávať v 6 tematických moduloch. Spoločensko-vedný modul položí dôraz na vojenskú sociológiu, psychológiu, etiku, komunikáciu, diplomaciu a riadenie ľudských zdrojov. Vojenský, veliteľský modul a modul štábnej práce poskytnú účastníkom kurzu poznatky z operačného umenia, štruktúry obrany, doktrinálnych dokumentov, plánovacieho a rozhodovacieho procesu. Kurz obsiahne 294 vyučovacích hodín a potrvá do 8. novembra 2013. V kurze budú vyučovať učitelia AOS a externí lektori - odborníci z útvarov a zložiek OS SR.

    Kurz organizačne povedie mjr. Mgr. Miloslav Mlynár z Centra vzdelávania AOS.

    História týchto kurzov v ich terajšej podobe a poslaní siaha do roku 2004. Za dobu 9 rokov sa v prechádzajúcich 17 - tich ZVŠK pripravilo 565 profesionálnych vojakov.
  
  
  
        Ďašie fotografie   text: mjr. Mgr. M. Mlynár    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)