Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Ukončenie cvičenia „Liptov - 06“
 
    V dňoch 14. a 15. mája 2013 pokračovalo cvičenie "Liptov 06" 17. Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) simuláciou bojových úloh.

    Po ukončení procesu operačného plánovania 182. mpr., sa cvičenie presunulo do priestorov Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl, kde sa v priebehu dvoch dní pomocou počítačovej sieťovej simulácie plnili úlohy určené operačným rozkazom veliteľa práporu. Simulácia prezradila chyby a nedostatky počas operačného plánovania, ale priniesla aj dôležité skúsenosti vo velení jednotkám počas bojovej činnosti, počas prípravy na boj a v neposlednom rade aj v riadení činnosti podriadených spojovacími prostriedkami imitáciou rádiovej siete. Na priebeh cvičenia dohliadala rozhodcovská komisia, ktorú riadil mjr. Mgr. Miloslav Mlynár z Centra vzdelávania AOS.

    Veliteľ cvičiaceho práporu mjr. Ing. Martin Kuterka a náčelník štábu kpt. Ing. Róbert Jacko sa zhodli na tom, že táto praktická časť kurzu je jeho veľkým prínosom, keďže pre väčšinu príslušníkov 17. ZVŠK bola táto metóda vedenia výcviku neznáma. Celý nacvičovaný proces operačného plánovania a následnej bojovej činnosti sa ukázal ako pomerne ťažko zvládnuteľný bez predchádzajúcich skúseností, avšak práve absolvent základného veliteľsko-štábneho kurzu by túto problematiku mal bezpodmienečne zvládnuť. Preto cvičiaci pristúpili k zadaným úlohám s plnou vážnosťou.

    17. ZVŠK sa blíži ku svojmu ukončeniu (31. 5. 2013), preto sa jeho príslušníci už pripravujú na záverečné skúšky. Cvičenie "Liptov 06" bolo praktickým nácvikom, ktoré pre cvičiacich prinieslo neoceniteľné skúsenosti a nevyhnutný základ pre ich ďalšie pôsobenie v útvaroch a zariadeniach OS SR.
  
  
  
    mjr. Mgr. Miloslav Mlynár    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81974)