Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


VODK ukončili ďalšie odbornosti
 
    V priestoroch Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove bol 27. februára 2013 ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl pre letecké vojenské odbornosti - špecializácie pilot, letovod veliteľského a navádzacieho stanovišťa a veliteľ náčelník - odborník veliteľstva a štábu zväzku, útvaru a jednotky letectva. Kurz ukončilo 8 príslušníkov, ktorí absolvovali 216 hodín teoretickej prípravy.

    Ich vzdelávanie a výcvik viedli príslušníci Strediska výcviku leteckých odborností (SVLO) v Prešove – detašovaného pracoviska Práporu výcviku Martin, ako aj príslušníci Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

    Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, odovzdal osvedčenie absolventom kurzu náčelník oddelenia krátkodobých kurzov Centra vzdelávania AOS v zastúpení mjr. Ing. Ján Hečlo. Prítomní boli veliteľ kurzu kpt. Ing. Peter Gerec, PhD. a veliteľ Výcvikovej roty letectva SVLO kpt. Ing. Branislav Novák, PhD.
  
  
    1. marca 2013 ukončili odbornú prípravu v rozsahu 284 hodín teoretického, praktického vzdelávania a odbornej stáže 4 príslušníci VODK v odbornosti právnik. Prípravu viedli príslušníci AOS VODK, Úradu právnych služieb a útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tento deň VODK ukončili aj 2 príslušníci kurzu, a to v odbornosti vojenská geografia, geodézia a topografia. Vzdelávanie a výcvik, tiež praktickú prípravu týchto odborníkov pre OS v rozsahu 302 hodín viedli príslušníci Topografického ústavu v Banskej Bystrici.

    Osvedčenia o absolvovaní VODK v odbornosti RCHBO si v AOS 1. marca prevzali aj 3 príslušníci kurzu, ktorých vzdelávanie a odbornú prípravu v rozsahu 286 hodín viedli v najväčšom rozsahu príslušníci VÚ 7945 Rožňava, do ich prípravy sa zapojili tiež Prápor výcviku Martin a učitelia Katedry strojárstva AOS.
  
  

    Absolventi VODK musia mať ukončenú vysokoškolskú kvalifikáciu, museli zvládnuť základný vojenský výcvik a Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, kde získali prvú dôstojnícku hodnosť. Ukončením VODK nastupujú do výkonu odborných funkcií do útvarov a zariadení OS SR podľa svojej špecializovanej kvalifikácie a odbornej praxe, ktorú vykonávali v rámci VODK pod vedením Akadémie ozbrojených síl.
    text: -js-, -jh-, -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17350)