Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Absolvovaním VODK posilnili ozbrojené sily
noví profesionáli
 
    V organizácii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl bola 1. februára 2013 ukončená špecializovaná príprava 7 príslušníkov Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu (VODK). Dvaja budú zastávať pozície v odbornosti všeobecný lekár a odborník na organizáciu vojenského zdravotníctva a jeden príslušník kurzu získal špecializáciu odborník v zdravotníctve. Ich vzdelávanie a výcvik viedli príslušníci Vojenskej nemocnice a veliteľstva vojenského zdravotníctva, samotný výcvik bol organizovaný v UHL Ružomberok, pracovisko Liptovský Mikuláš.
    Vo Vojenskej hudbe Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej hudbe Banská Bystrica sa pripravoval a odbornosť dirigenta vojenskej hudby získal jeden absolvent VODK. V tomto termíne ukončili prípravu i traja vojenskí duchovní - jeden pre ekumenickú pastoračnú službu a dvaja z Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky Všetky odbornosti absolvovali okrem praktickej prípravy a odbornej stáže aj 144 hodín teoretickej prípravy.

    Dňa 15. februára 2013 ukončili VODK štyria absolventi, ktorí budú v OS SR pôsobiť ako telovýchovní pracovníci, odborníci telesnej prípravy a športových činností. Ich vzdelávanie a výcvik viedli učitelia z Katedry telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a tiež príslušníci VÚ 6335 v Prešove. Kurzová príprava zahrnula aj inštrukčno-metodické zamestnanie zo špeciálnej telesnej prípravy na tému: „Prežitie, presuny, vojensko-praktické lezenie v zimných podmienkach pre hlavných telovýchovných pracovníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky“. Absolventi sa podieľali aj na organizácii Majstrovstiev Ozbrojených síl Slovenskej republiky v bežeckom lyžovaní.
    Celkom absolvovali 224 hodín teoretickej, praktickej prípravy a odbornej stáže. Osvedčenia o absolvovaní VODK im odovzdali Ing. Michal Chlebec, riaditeľ CV, Mgr. Ján Pápay, PhD., vedúci katedry telesnej výchovy a športu a mjr. Ing. Milan Švrlo, náčelník oddelenia odborných kurzov CV.

    Vstupný odborný dôstojnícky kurz pre odbornosť psychológ ukončili 22. februára 2013 štyria absolventi. Ich vzdelávania a výcvik viedli učitelia Katedry spoločenských vied a jazykov, odborníci Oddelenia psychologických a sociologických činností Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Lekársko-psychologického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Táto odbornosť obsiahla 256 hodín teoretickej a praktickej prípravy a zapojili sa do nej aj príslušníci ďalších útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
    Osvedčenie absolventom kurzu odovzdal vedúci katedry spoločenských vied a jazykov doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., mjr. Ing. Vladimír Kožuškanič, v zastúpení riaditeľa CV a veliteľka kurzu mjr. Ing. Bc. Janka Scigeľová.

    Absolventi VODK musia mať ukončenú vysokoškolskú kvalifikáciu, museli zvládnuť základný vojenský výcvik a Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, kde získali prvú dôstojnícku hodnosť. Ukončením VODK nastupujú do výkonu odborných funkcií do útvarov a zariadení OS SR podľa svojej špecializovanej kvalifikácie a odbornej praxe, ktorú vykonávali v rámci VODK pod vedením Akadémie ozbrojených síl.
  
  
  
        Ďalšie fotografie - 1. 2. 2013   text: -hg-, -js-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17365)