Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Príprava leteckých odborností pre OS SR
 
    V OS SR už dlhšiu dobu pretrváva problém s doplňovaním, vzdelávaním a výcvikom personálu v leteckých odbornostiach, preto koncom roka 2012 vydal náčelník GŠ OS SR úlohový list s cieľom riešiť danú situáciu formou systémových opatrení.

    V súčinnosti so Vzdušnými silami OS SR zvolala Akadémia ozbrojených síl (AOS) 14. 2. 2013 pracovné rokovanie, ktorého cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav v danej oblasti a definovať varianty riešenia uvedeného problému v budúcnosti. Rokovanie sa zameralo hlavne na systém prípravy dôstojníkov pre jednotlivé špecializácie vojenského letectva, avšak hovorilo sa tiež o príprave pre odbornosti a špecializácie PVO, RL, EPs a EB, KIS. Doterajšia príprava leteckých odborností (LO) sa organizuje na AOS prostredníctvom vstupných odborných dôstojníckych kurzov (VODK). Táto forma prípravy má svoje klady a nedostatky a pre najbližšie obdobie sa javí ako základná forma prípravy. Zainteresované subjekty majú záujem na vytvorení novej formy prípravy spočívajúcej v ucelenej vysokoškolskej príprave založenej na spolupráci AOS a civilných vysokých škôl v SR. Na realizáciu tohto kroku je potrebné vykonať zmeny v legislatíve týkajúcej sa štátnej služby profesionálnych vojakov.

    Na rokovaní boli diskutované niektoré návrhy riešenia situácie, pričom základnými kritériami ich výberu boli integrácia, stabilizácia a udržateľnosť systému. Štruktúra prípravy LO musí v budúcnosti rešpektovať základné determinanty, akými sú finančné prostriedky, platná legislatíva, dĺžka a kvalita prípravy.

    Rokovania sa celkom zúčastnilo 35 príslušníkov AOS a Vzdušných síl OS SR, prítomní boli aj zástupcovia Žilinskej univerzity zo Žiliny a Technickej univerzity z Košíc. Rokovanie viedli rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech a brig. gen. Miroslav Korba, veliteľ Vzdušných síl OS SR.

    Zástupcovia Žilinskej univerzity a košickej Technickej univerzity na rokovaní predstavili svoje pracoviská a študijné programy poskytujúce akreditované a certifikované vzdelávanie vrátane možností výcviku. V závere rokovania sa účastníci dohodli na príprave študijného programu pod gesciou AOS a potrebe úzkej spolupráce na riešení danej problematiky, jednak v rámci rezortu MO SR, ako aj mimo tento rezort. Do doby akreditácie nového študijného programu zameraného na prípravu dôstojníkov pre LO, bude AOS naďalej pokračovať v doterajšom spôsobe prípravy formou VODK.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81794)