Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


Kurz vojenskej pedagogiky
 
    Krátkodobý odborný kurz zameraný na vojenskú pedagogiku realizovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v dňoch 7. - 11. októbra 2013. Kurz absolvovalo 12 profesionálnych vojakov - inštruktorov z Práporu výcviku Martin.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom odborné poznatky, rozšíriť ich pedagogické spôsobilosti a prehĺbiť kompetencie pri plnení úloh vojenského vyučovania a výcviku. Zameraný bol na vojenskú pedagogiku, pedagogickú psychológiu, vojenskú psychológiu a pedagogickú komunikáciu.

    Kurz bol zakončený záverečnou besedou, ktorá jeho lektorom doc. RSDr. Jozefovi Matisovi, PhD., PhDr. Miroslavovi Kmošenovi, PhD. a PhDr. Márii Martinskej, PhD. poskytla informácie o efektivite vzdelávacieho obsahu a jeho prínose pri vedení ľudí.

    „Kurz sa považuje za základný, ale môže sa rozšíriť o ďalšie odborné nadstavbové moduly zamerané na technológiu vzdelávania a rozvoja komunikačných zručností“, uviedol Dr. Miroslav Kmošena, PhD.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81977)