Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 01. 2019        
 Hlavná stránka


Kurz vojenskej pedagogiky
 
    Krátkodobý odborný kurz zameraný na vojenskú pedagogiku realizovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v dňoch 7. - 11. októbra 2013. Kurz absolvovalo 12 profesionálnych vojakov - inštruktorov z Práporu výcviku Martin.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom odborné poznatky, rozšíriť ich pedagogické spôsobilosti a prehĺbiť kompetencie pri plnení úloh vojenského vyučovania a výcviku. Zameraný bol na vojenskú pedagogiku, pedagogickú psychológiu, vojenskú psychológiu a pedagogickú komunikáciu.

    Kurz bol zakončený záverečnou besedou, ktorá jeho lektorom doc. RSDr. Jozefovi Matisovi, PhD., PhDr. Miroslavovi Kmošenovi, PhD. a PhDr. Márii Martinskej, PhD. poskytla informácie o efektivite vzdelávacieho obsahu a jeho prínose pri vedení ľudí.

    „Kurz sa považuje za základný, ale môže sa rozšíriť o ďalšie odborné nadstavbové moduly zamerané na technológiu vzdelávania a rozvoja komunikačných zručností“, uviedol Dr. Miroslav Kmošena, PhD.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. 1. - 1. 2. 2019
   V simulačnom centre:
   CAX - 12. mpr NITRA
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 21. januára 2019   (17434)