Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 17. 08. 2018        
 Hlavná stránka


Kurz vojenskej pedagogiky
 
    Krátkodobý odborný kurz zameraný na vojenskú pedagogiku realizovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v dňoch 7. - 11. októbra 2013. Kurz absolvovalo 12 profesionálnych vojakov - inštruktorov z Práporu výcviku Martin.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom odborné poznatky, rozšíriť ich pedagogické spôsobilosti a prehĺbiť kompetencie pri plnení úloh vojenského vyučovania a výcviku. Zameraný bol na vojenskú pedagogiku, pedagogickú psychológiu, vojenskú psychológiu a pedagogickú komunikáciu.

    Kurz bol zakončený záverečnou besedou, ktorá jeho lektorom doc. RSDr. Jozefovi Matisovi, PhD., PhDr. Miroslavovi Kmošenovi, PhD. a PhDr. Márii Martinskej, PhD. poskytla informácie o efektivite vzdelávacieho obsahu a jeho prínose pri vedení ľudí.

    „Kurz sa považuje za základný, ale môže sa rozšíriť o ďalšie odborné nadstavbové moduly zamerané na technológiu vzdelávania a rozvoja komunikačných zručností“, uviedol Dr. Miroslav Kmošena, PhD.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 16. augusta 2018   (13454)