Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Kurz vojenskej pedagogiky
 
    Krátkodobý odborný kurz zameraný na vojenskú pedagogiku realizovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v dňoch 7. - 11. októbra 2013. Kurz absolvovalo 12 profesionálnych vojakov - inštruktorov z Práporu výcviku Martin.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom odborné poznatky, rozšíriť ich pedagogické spôsobilosti a prehĺbiť kompetencie pri plnení úloh vojenského vyučovania a výcviku. Zameraný bol na vojenskú pedagogiku, pedagogickú psychológiu, vojenskú psychológiu a pedagogickú komunikáciu.

    Kurz bol zakončený záverečnou besedou, ktorá jeho lektorom doc. RSDr. Jozefovi Matisovi, PhD., PhDr. Miroslavovi Kmošenovi, PhD. a PhDr. Márii Martinskej, PhD. poskytla informácie o efektivite vzdelávacieho obsahu a jeho prínose pri vedení ľudí.

    „Kurz sa považuje za základný, ale môže sa rozšíriť o ďalšie odborné nadstavbové moduly zamerané na technológiu vzdelávania a rozvoja komunikačných zručností“, uviedol Dr. Miroslav Kmošena, PhD.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81793)